poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Ruszyła budowa nowego odcinka drogi w Jaśle

0
Ruszyła budowa nowego odcinka drogi w Jaśle
Udostępnij:

Dzisiaj (25 września) odbyło się symboliczne “wbicie łopaty” i rozpoczęcie budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle. Miasto wsparło tę inwestycję w wysokości 4 mln 190 tys. zł, z czego całe zadanie, finansowane w ramach projektu „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów: jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T”, wynosi ponad 33 mln zł.

Finansowanie po stronie polskiej pochodzi z czterech źródeł: z funduszu EFRR Interreg V-A Polska Słowacja (16 067 971 zł), z Województwa Podkarpackiego (10 541 003 zł), z Miasta Jasła (4 190 000 zł) oraz z Powiatu Jasielskiego (2 246 582 zł). – Koszt tej inwestycji jest ogromny, dlatego najistotniejszym było skonstruowanie budżetu w taki sposób, by każdy w miarę swoich możliwości, mógł wspomóc realizację tego bardzo ważnego dla naszego miasta zadania. Udało się to dzięki współpracy wszystkich zainteresowanych samorządów – podkreśla Ryszard Pabian, burmistrz Jasła

W ramach zadania po stronie polskiej powstanie nowy (2,1 km) odcinek drogi wojewódzkiej w Jaśle od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Kasprowicza (rondo A. Lazarowicza) do skrzyżowania ulic: św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego (rondo ks. K. Wojciechowskiego). Na nowej drodze zbudowane zostaną zatoki autobusowe, skrzyżowania z drogami podporządkowanymi, jezdnie dodatkowe, a także ciągi pieszo-rowerowe. Dodatkowo przebudowane zostaną zjazdy indywidualne i publiczne, powstanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.

Wykonawcą prac, które zakończyć się mają do końca listopada 2020 roku, jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. Inwestorem zdania jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, jednostka budżetowa Województwa Podkarpackiego.

Koszty po stronie słowackiej, które obejmują modernizację dwóch dróg: Raslavice-Lapúchov-Stuľany i Stuľany- Kuková, wynoszą ponad 2 470 587,96 €.

W symbolicznym rozpoczęciu budowy udział wzięli przedstawiciele: strony słowackiej, władz wojewódzkich, powiatowych, samorządowych, inwestora, wykonawcy robót i zaproszeni goście.

UMJ