sobota, 20 kwietnia, 2024

Snoch zastąpił Lechowskiego

0
Snoch zastąpił Lechowskiego
Udostępnij:

Zmiana w składzie Rady Powiatu w Jaśle. W miejsce W. Lechowskiego, który objął stanowisko wicewojewody podkarpackiego, powołano R. Snocha.

Mandat radnego Rady Powiatu w Jaśle Witolda Lechowskiego (PiS) wygasł z dniem 21 grudnia ub.r. w związku z jego pisemnym zrzeczeniem się, po tym jak objął z stanowisko wicewojewody podkarpackiego. Jego miejsce w radzie zajął Robert Snoch, który w wyborach samorządowych uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i nie zrzekł się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu.

Podczas wczorajszej sesji RPJ złożył ślubowanie o ustawowej treści: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. „Tak mi dopomóż Bóg” – dodał.

Robert Snoch ma 49 lat, jest lekarzem medycyny, szefem Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle. To nie pierwsze jego doświadczenia w samorządzie powiatowym, był radnym w trzech pierwszych kadencjach (1998-2002, 2002-2006 i 2006-2010).

/ew/