sobota, 18 maja, 2024

Stypendia Burmistrza Miasta Jasła

0
Stypendia Burmistrza Miasta Jasła
Udostępnij:

Ponad 66 tys. zł przeznaczyło w tym roku Miasto na stypendia Burmistrza Miasta Jasła za rok szkolny 2014/2015. 45 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce, a 16 za osiągnięcia jednokierunkowe. W sumie nagrodzonych zostało 61 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów jasielskich.
Stypendia przyznawane są na podstawie przyjętego przez Miasto Jasło „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. O stypendium mogli ubiegać się uczniowie klas szóstych szkół podstawowych i uczniowie klas od I do III gimnazjum. Stypendium, które przyznawane jest za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia jednokierunkowe, jest nagrodą pieniężną i wynosi dla ucznia szkoły podstawowej 700 zł, a dla ucznia gimnazjum 1200 zł.

Stypendium za wyniki w nauce mogło zostać przyznane uczniowi, który uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen 5,6 – w przypadku uczniów szkół podstawowych i 5,4 dla uczniów szkół gimnazjalnych. Uczeń taki powinien także wykazywać się zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Stypendium za wybitne osiągnięcia mógł otrzymać uczeń, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskał tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego organizowanego przez kuratora oświaty o zasięgu co najmniej ponadwojewódzkim albo olimpiady co najmniej drugiego stopnia lub innego konkursu, turnieju bądź zawodów sportowych na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Stypendia za wyniki w nauce:

uczniowie szkół podstawowych: Kacper Augustyn (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle), Adrian Rachowicz (Szkoła Podstawowa Nr 2w Jaśle), Konrad Smagacki (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle), Julia Szczepanik (Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle), Stanisław Władyka (Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle), Szymon Zabawa (Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jaśle), Maciej Ochwat (Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jaśle), Wiktoria Piątkowska (Szkoła Podstawowej Nr 1 w Jaśle), Jakub Sokołowski (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle).

uczniowie gimnazjów: Olga Błażowska (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Dominik Zbaraża (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Paweł Mak (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Monika Gicala (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Wiktoria Furmanek (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Katarzyna Zabawa (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Jan Wojtan (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Szymon Stasiowski (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Karol Haberek (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Tomasz Mrówka (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Julia Dołęga (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Michał Babiarz (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Magdalena Adamik (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Kacper Opiela (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Martyna Jarecka (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Julia Świątek (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Magdalena Stachacz (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Katarzyna Majka (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Sylwia Kołodziej (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Anna Kuźnar (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Aleksandra Potempa (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Zuzanna Skiba (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Oliwia Bolek (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Małgorzata Bugała (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Justyna Wilk (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Julia Czyżowicz (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Wiktoria Śliwa (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle), Anna Szot (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle), Ilona Godniak (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle), Franciszek Koszelnik (Gimnazjum Nr 4 w Jaśle), Witold Augustowski (Gimnazjum Nr 4 w Jaśle), Mateusz Biesiadowski (Gimnazjum Nr 4 w Jaśle), Agata Petrycka (Gimnazjum Nr 4 w Jaśle), Matylda Mikołajczyk (Gimnazjum Nr 4 w Jaśle), Adam Głąb (Gimnazjum Nr 4 w Jaśle), Filip Sitek (Gimnazjum Nr 5 w Jaśle).

Stypendia jednokierunkowe:

uczniowie szkół podstawowych: Roksana Ciborowska (Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaśle),Błażej Dziadzio (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle), Jakub Kalisz (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle), Justyna Knapik (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle), Kamil Kras (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle).

uczniowie gimnazjów: Agnieszka Hudyma (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Anna Kalisz (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Konrad Pawlik (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Kamil Berkowicz (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Anna Zając (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Katarzyna Kolbusz (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Oliwia Brągiel (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Paulina Górniak (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Natalia Nocula (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Joanna Nocula (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Erwin Dedo (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle).

UMJ