poniedziałek, 22 lipca, 2024

Umowa na rozbudowę jasielskiego szpitala podpisana

0
Umowa na rozbudowę jasielskiego szpitala podpisana
Udostępnij:

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle podpisano umowę na rozbudowę jasielskiego szpitala. To jedna z najważniejszych inwestycji w powiecie jasielskim w ostatnich latach, której całkowity koszt wyniesie około 21 mln zł. Podpisana dziś umowa na przebudowę bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni opiewa na ponad 16 mln zł. Inwestycja ma się zakończyć do października 2018 roku.

Zwycięzcą postępowania przetargowego, a jednocześnie wykonawcą pierwszego etapu rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, została warszawska firma ERBUD S.A. 

29 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle spotkali się przedstawiciele powiatu, szpitala oraz wykonawcy inwestycji, by podpisać umowę. W imieniu inwestora podpis złożył dyrektor jasielskiego szpitala Michał Burbelka, natomiast po stronie wykonawcy: dyrektor Mirosław Młynarski.

Oprócz przedstawicieli władz powiatowych, inwestora i wykonawcy zadania w spotkaniu udział wzięli również poseł Bogdan Rzońca i radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, którzy wspierali starania powiatu o pozyskanie środków na rozbudowę jasielskiego szpitala. Wszyscy zapewniali, że zdają sobie sprawę z wagi inwestycji i dołożą wszelkich starań, aby Szpital Specjalistyczny w Jaśle nadal się rozwijał.

W grudniu 2016 roku Zarząd Powiatu w Jaśle zdecydował o odstąpieniu od realizacji projektu na rozbudowę o wartości szacunkowej około 88 mln zł i przystąpił do realizacji nowego projektu, który dawał możliwość uzyskania dofinansowania z RPO – mówił starosta jasielski Adam Pawluś.

Przypomnijmy, że we wrześniu br. jasielski szpital uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 na realizację projektu: „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” w wysokości 9 988 352 zł.

Projekt obejmuje rozbudowę i doposażenie istniejącej infrastruktury szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji. Dotychczasowe pomieszczenia bloku operacyjnego zostaną przebudowane i rozbudowane w obrębie dachu, co pozwoli na uruchomienie sali nadzoru pooperacyjnego.

Obecna centralna sterylizacja zostanie rozbudowana poprzez adaptację pomieszczeń obecnie nieeksploatowanych, w których mieściła się poprzednio kotłownia. Blok operacyjny jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania oddziałów zabiegowych tj. Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddziału Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki, Oddziału Otolaryngologii i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Aby blok mógł służyć wyżej wymienionym oddziałom konieczna jest centralna sterylizacja, która zabezpiecza także pozostałe komórki organizacyjne szpitala.

W pierwszym etapie realizacji inwestycji wyłoniono wykonawcę, który przebuduje blok operacyjny i centralną sterylizatornię. Przetarg na realizacje zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Bloku Operacyjnego oraz przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni wraz z niezbędną infrastrukturą w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle” wygrała firma ERBUD S.A. z Warszawy, która złożyła ofertę o wartości 16 643 403,59 zł brutto.

W drugim etapie ogłoszony zostanie przetarg na wyposażenie bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni.

Całość inwestycji szacowana jest na ok. 21 mln zł (I i II etap), przy dofinansowaniu z RPO WP w wysokości 9.988.352,03 zł. Zadanie to będzie realizowane do października 2018 r.

Przewidywany harmonogram prac w ramach I etapu przedstawia się następująco: podpisanie umowy – 29.11.2017 r., przekazanie placu budowy – 30.11.2017 r., przygotowanie inwestycji (roboty wyburzeniowe) – wartość ok. 150 tys. zł – do 31.12.2017 r., prace na bloku operacyjnym i centralnej sterylizatorni, wyłączenie bloku – maj, czerwiec 2018 r., zakończenie prac – wrzesień 2018 r., instalacja ruchomego sprzętu medycznego – wrzesień 2018 r. (II etap prac).

Starostwo Powiatowe w Jaśle