niedziela, 21 kwietnia, 2024

W Jaśle odbyły się wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej

0
W Jaśle odbyły się wojewódzkie obchody  Święta Służby Więziennej
Udostępnij:

Dziękuje za wybranie naszego miasta na organizację kolejnych uroczystości o charakterze wojewódzkim – podkreślił burmistrz Jasła Ryszard Pabian. Jasło jest miastem gościnnym dla służb mundurowych. Dwa lata temu odbyły się u nas wojewódzkie obchody Święta Policji, w ub. roku Święto Wojska Polskiego.

W tym roku trzecia co do wielkości uzbrojona formacja mundurowa w naszym kraju wybrała Jasło na organizatora wojewódzkich obchodów branżowego święta. Gościem dzisiejszej uroczystości byli m.in. wiceminister sprawiedliwości, podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości RP Wojciech Węgrzyn oraz dyrektor generalny służby więziennej płk Jacek Kitliński.

 

Decyzja o wybraniu Jasła na organizatora podkarpackich wojewódzkich obchodów Święta Służby Więziennej związana była 650. rocznica nadania miastu praw miejskich oraz 35. rocznicą utworzenia miejscowego Zakładu Karnego.

Sala widowiskowa JDK wypełniona była głównie prezentującymi się dumnie mundurowymi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także podkarpaccy parlamentarzyści, wicewojewoda podkarpacki, przedstawiciele podkarpackiego wymiaru sprawiedliwości, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, Izby Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, kapelani podkarpackich służb mundurowych. Nie zabrakło przedstawicieli samorządów lokalnych i reprezentantów służb penitencjarnych z zaprzyjaźnionych jednostek z Ukrainy, Węgier oraz Słowacji.

Służba więzienna obchodzi swoje święto 8 lutego, dla upamiętnienia ważnego wydarzenia, jakim było ogłoszenie 96 lat temu ogłoszenie dekretu naczelnika państwa, Józefa Piłsudskiego, o organizacji więziennictwa na ziemiach polskich. – Również dziś odwołujemy się do tamtych tradycji, pamiętając o honorze, patriotyzmie i głęboko uświadomionej potrzebie uczciwej pracy dla dobra naszego kraju – od tych słów rozpoczął swoje wystąpienie pułkownik Andrzej Leńczuk, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie.

Na Podkarpaciu w służbach penitencjarnych pracuje 1300 funkcjonariuszy. Swoje obowiązki wykonują w 9 zakładach i aresztach śledczych oraz 4 oddziałach zewnętrznych.

Państwo polskie codziennie powierza naszej opiece około 3,5 tysiąca osób skazanych, tymczasowo aresztowanych i ukaranych. Na czym polega owa opieka i czy jest to łatwe zadanie? Mimo dużej otwartości, jaką prezentujemy w ostatnich latach dla ukazania społeczeństwu działalności służby więziennej, zawsze pamiętamy i będziemy pamiętać, że więzienie jest instytucją zamkniętą. Taki właśnie charakter jednostki penitencjarnej daje możliwość realizacji jednego z najważniejszych zadań służby, jakim jest izolacja osób, które złamały normy prawne, zostały skazane przez niezawisły sąd w transparentnej procedurze na karę pozbawienia wolności. Nasza aktywność w tym zakresie, to jeden z kluczowych elementów ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Niewątpliwie funkcja izolacyjna, jaką pełnią więzienia jest bardzo ważna. Ale dla nas, funkcjonariuszy i pracowników podkarpackiej Służby Więziennej równie ważnym zadaniem jest resocjalizacja i readaptacja osób pozbawionych wolności. Musimy bowiem pamiętać, że każda kara, nawet ta najdłuższa, ma swój kres, a życie zgodne z normami życia społecznego po opuszczeniu więzienia w sporym zakresie zależy od jakości prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych – podkreślił w swoim wystąpieniu pułkownik Leńczuk.

Służba Więzienna od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Skazani odsiadujący karę w Zakładzie Karnym Roztokach k. Jasła świadczą nieodpłatnie usługi na rzecz MOSiR w Jasle, Szpitala Specjalistycznego, Komendy Powiatowej Policji oraz Urzędu Gminy Jasło.

– Dla skazanych jest to niewątpliwie istotna forma resocjalizacji. Uczy bowiem odpowiedzialności za pracę, pozwala nabyć doświadczenie zawodowe, a dla niektórych to pierwsza praca. Natomiast podmioty zatrudniające podkreślają duże zaangażowanie skazanych w wykonywaną pracę, ich fachowość oraz właściwą postawę w pracy. Niewątpliwie świadczą o tym liczby. Wymiar wykonanych prac na rzecz środowiska lokalnego za rok 2014 wynosi 34 tysiące roboczogodzin na kwotę niespełna 343 tysiące złotych – podkreśliła kpt. Edyta Socha.

Ważnym aspektem resocjalizacji jest także działalność charytatywna. Przebywających w jasielskim Zakładzie Karnym więźniowie biorą czynny udział organizowanych co roku akcjach charytatywnych m.in. z okazji Dnia Dziecka i świętego Mikołaja na rzecz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Nasz Dom”, Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Domu Dziecka w Wolicy.

Na potrzeby współpracy z młodzieżą opracowany i wdrożony został program edukacyjno-profilaktyczny pod nazwą „Zanim będzie za późno”. – Zarówno dla uczniów, jak i więźniów te spotkania to cenna lekcja. Dla pierwszych jest to przestroga, a dla drugich próba mówienia o własnych słabościach. Ta wielowymiarowa współpraca ze środowiskiem lokalnym pozwala nam lepiej oddziaływać na naszych skazanych, a tym samym w lepszym stopniu realizować najważniejszy cel wykonania kary pozbawienia wolności jakim jest powstrzymanie od ponownego konfliktu z prawem. W codziennej pracy staramy się ten cel osiągać poprzez kształtowanie postaw zgodnych ze społecznymi oczekiwaniami, poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania prawa – mówiła kpt. Socha.

– Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tych niezwykle ważnych dla Służby Więziennej uroczystościach. To dla mnie ogromny zaszczyt. W imieniu społeczeństwa polskiego i Ministra Sprawiedliwości chcę podziękować wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz pracownikom cywilnym za niezwykle ofiarną i ważną pracę dla społeczeństwa polskiego i wymiaru sprawiedliwości – powiedział wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn.

Dziękuję za Waszą życzliwość i obecność w chwilach dobrych, jak i w chwilach trudnych – mówił dyrektor generalny Służby Więziennej płk Jacek Kitliński , dziękując za współpracę instytucjom, służbom państwowym, przedstawicielom formacji mundurowych, świata nauki i organizacji kulturalno-oświatowych, lokalnym samorządom oraz duchowieństwu. – To również dzięki państwa zaangażowaniu możemy szczycić się sukcesami i osiągnięciami w resocjalizacji. Dziękuję również koleżankom i kolegom funkcjonariuszom oraz pracownikom więziennictwa. Dziękuję za wasz trud, wysiłek i oddanie dla wartości, jakie wspólnie wyznajemy.

Podkarpackie obchody Święta Służby Więziennej były okazją do wręczenia odznaczeń branżowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Ewa Wawro

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji z wydarzenia