wtorek, 18 czerwca, 2024

Weź udział w konsultacjach

0
<strong>Weź udział w konsultacjach</strong>
Udostępnij:

Miasto Jasło pracuje nad wnioskiem „Zielono-niebieska infrastruktura w Jaśle”. Celem jest uzyskanie dofinansowania na działania, które pozwolą nam na realizację inwestycji związanych z zielenią miejską.

Planujemy m.in.:

  • przebudowę placu ks. Kołtaka i placu przy Pomniku 600-lecia,
  • przebudowę zachodniej części rynku (poszerzenie istniejącego terenu zielonego),
  • budowę kanalizacji deszczowej  wraz ze zbiornikiem retencyjnym i zagospodarowaniem terenu (Osiedle Kaczorowy),
  • przebudowę placu postojowego przy ul. Jagiełły (zielony parking w okolicy KRUS),
  • nowe nasadzenia drzew oraz wymianę tych w złym stanie biologicznym,
  • budowę zielonego przystanku (przy I LO)
  • działania edukacyjno-informacyjne.

Celem naszego projektu jest zmniejszenie podatności Jasła na niekorzystne warunki pogodowe oraz stworzenie warunków, które pozwalałyby na stabilny rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk związanych ze zmianami klimatu. Dofinansowanie chcemy pozyskać w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu. Szacowany budżet wynosi 4 mln złotych.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, a także władze szczebla lokalnego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych. Pozwolą one na poznanie Waszych opinii, sugestii i pomysłów na temat planowanego projektu. Zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety, która będzie aktywna do 29 października.

https://konsultacje.um.jaslo.pl/konsultacje/ankieta/konsultacje-zakresu-projektu-zielono-niebieska-infrastruktura-w-jasle,WGQ7

Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam uwzględnić Wasze sugestie w trakcie przygotowywania dokumentacji konkursowej. Licząc na zaangażowanie zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Urząd Miasta w Jaśle