poniedziałek, 29 maja, 2023

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza za 2018 rok

0
Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza za 2018 rok
Udostępnij:

Burmistrz Miasta Jasła otrzymał wotum zaufania Rady Miejskiej Jasła oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok.

Pierwszy raz w historii samorządu jasielskiego, odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Jasła, która poprzedziła głosowanie Rady Miejskiej Jasła w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi za 2018 rok. Na 20 obecnych radnych: 19 było za, 1 był przeciw.

Raport został sporządzony zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, według którego BMJ ma obowiązek przedstawienia go Radzie Miejskiej Jasła do 31 maja każdego roku. Jest jednym z nowych uprawnień przyznawanych radnym Rady Miejskiej i umożliwia udział zainteresowanych mieszkańców w debacie nad raportem.

Raport przygotowany przez Miasto Jasło obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim i zawiera informacje o realizacji: zadań określonych w art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym; zadań w sferze władztwa i zarządzania; zadań własnych określonych w art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym; realizacji polityk, programów i strategii oraz budżetu obywatelskiego (link: https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2019-r/zarzadzenie-nr-v-73-2019-z-dnia-28-maja-2019-r.html

Radni decydowali również o przyznaniu burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2018, uchwalonego 29 grudnia 2017 roku. Na 20 obecnych radnych, 18 było za, jeden wstrzymał się od głosu, jeden był przeciw.

Wykonanie planu dochodów budżetu wyniosło 160 500 047,15 zł, w tym: dochody bieżące 156 244 840,30 zł i majątkowe 4 255 206,85 zł. Wydatki wyniosły 151 619 371,83 zł w tym: wydatki bieżące 141 252 631,67 zł i wydatki majątkowe 10 336 740,16 zł. Przychody w 2018 r. zrealizowano w wysokości 22 260 659,59 zł. Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2018 r. wynosiło 16 562 486,22 zł tj. 10,32 % z tytułu kredytów i pożyczek.

Urząd Miasta w Jaśle

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj