poniedziałek, 15 lipca, 2024

Współpraca PUP w Jaśle z PGZK Jasiel

0
Współpraca PUP w Jaśle z PGZK Jasiel
Udostępnij:

W środę, 31 sierpnia 2022 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, w obecności Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, podpisano umowę pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle – Januszem Pacherem, a Prezesem PGZK Jasiel Sp. z o.o. Arkadiuszem Pawlosem, dotyczącą refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy.

Jest to kolejna umowa podpisana w ramach nawiązanej współpracy z PGZK Jasiel. Łączna kwota umów zawartych w latach 2020-2022 wynosi ponad 330 tys. zł. W sumie utworzono 13 stanowisk pracy (10 kierowców, 3 stanowiska związane z logistyką transportu) oraz dofinansowano zakup 10 autobusów.

 – Dziękuję Panu prezesowi Arkadiuszowi Pawlosowi  za dobrą współpracę, której efektem jest rozwój lokalnego transportu publicznego, zapewniającego mieszkańcom powiatu jasielskiego sprawną komunikację. Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle w bieżącym roku dysponuje dużymi środkami finansowymi na wsparcie lokalnego rynku pracy, dlatego zachęcam również innych pracodawców do korzystania z oferowanych przez Urząd Pracy form wsparcia.– powiedział Janusz Pacher Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Starosta Jasielski Adam Pawluś zwrócił uwagę, że: Powiat Jasielski ma dobrze zorganizowaną komunikację publiczną, ponieważ gminy i powiat powierzyły zadania w tym zakresie Powiatowo – Gminnemu Związkowi Komunikacyjnemu w Jaśle. Dzięki tej współpracy przewoźnik PGZK Jasiel otrzymuje dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz ze środków i funduszy, którymi dysponuje Starosta, poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle. Tylko w ubiegłym roku dopłata z FRPA wynosiła prawie 7,5 mln zł. W bieżącym roku związek otrzyma 9 nowych autobusów, zakupionych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Starostwo Powiatowe