czwartek, 11 sierpnia, 2022

Zarząd powiatu z absolutorium

0
Zarząd powiatu z absolutorium
Udostępnij:

Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle za wykonanie budżetu w roku 2013 było najważniejszą decyzją, podjętą przez radnych w trakcie XL Sesji Rady Powiatu, zwołanej na dzień 26 czerwca 2014 r.

 

 

Rada Powiatu w Jaśle udzieliła zarządowi powiatu absolutorium 15 głosami za, 6 radnych było przeciw. Radni zatwierdzili również sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013. Przypomnijmy, że udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego zarządu powiatu.

Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu wraz z opinią RIO przedstawił przewodniczący komisji – Józef Kozioł. Wszystkie komisje rady wyraziły swoje pozytywne opinie na temat wykonania budżetu.

Pierwotny budżet po stronie dochodów opiewał na kwotę 114 037 745 zł, a po stronie wydatków 108 625 425 zł. Udało się w ciągu roku budżetowego zwiększyć dochody Powiatu Jasielskiego o prawie 12,5 mln zł. Analizując sprawozdanie z realizacji budżetu wyraźnie widać, jaka idea przyświecała zarządowi powiatu realizując budżet za 2013 r. – przede wszystkim rozwój i inwestycje drogowe. Nie zapominaliśmy także o edukacji, ochronie zdrowia i pomocy społecznej – mówił starosta jasielski Adam Kmiecik.

W 2013 r. ponad 23 mln zł wydatkowano na inwestycje, głównie były to inwestycje drogowe.

Warto zauważyć, że rok 2013 był rokiem, kiedy nie zostały zaciągnięte nowe zobowiązania, nowe kredyty. Zmniejszyliśmy zadłużenie powiatu jasielskiego po to, aby w przyszłości powiat mógł sięgnąć po środki unijne i realizować zadania z ich udziałem. Na spłatę kredytu łącznie z odsetkami Zarząd przeznaczył w 2013 r. ponad 7 mln zł – kontynuował starosta.

W imieniu własnym i zarządu pragnę serdecznie podziękować za udzielenie absolutorium. Mam nadzieję, że 2014 r. będzie równie dobry dla powiatu jasielskiego – powiedział starosta po otrzymaniu absolutorium.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj