niedziela, 29 stycznia, 2023

Złóż wniosek o dofinansowanie

0
Złóż wniosek o dofinansowanie
Udostępnij:

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zachęca do składania wniosków o  przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Jest o co się starać – na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przeznaczono 429 tys. zł, a na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej prawie 292 tys. zł. 

Szczegółowe informacje poniżej a także w załącznikach do pobrania.

logotypy do LGD

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

w zakresie:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

za pośrednictwem 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

działającego na terenie gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.

Termin składania wniosków:

od 02 lipca 2013 r. do 30 lipca 2013 r. 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”,

38-212 Brzyska 11A, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600. 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl; Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” pod adresem: www.lgdliwocz.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej. 

Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ” w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz dokumenty niezbędne do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru projektów udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” pod adresem: www.lgdliwocz.pl.

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw to: 429 005,00 (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięć zł.)

 Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD „LIWOCZ”:

1. Zgodność z przynajmniej jednym celem ogólnym, szczegółowym i przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

2. Uzyskanie minimum 25% możliwych do zdobycia punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, Brzyska 11A, 38-212 Brzyska oraz pod numerem telefonu 13 44 103 38 w godzinach 800 – 1600.

 

 logotypy do LGD

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

w zakresie: 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

za pośrednictwem 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

działającego na terenie gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn. 

Termin składania wniosków:

od 02 lipca 2013 r. do 30 lipca 2013 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”,

38-212 Brzyska 11A, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:    Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl; Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” pod adresem: www.lgdliwocz.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ” w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz dokumenty niezbędne do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru projektów udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” pod adresem: www.lgdliwocz.pl.

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej to: 291 743,00 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy zł.)

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD „LIWOCZ”:

1. Zgodność z przynajmniej jednym celem ogólnym, szczegółowym i przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

2. Uzyskanie minimum 25% możliwych do zdobycia punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, Brzyska 11A, 38-212 Brzyska oraz pod numerem telefonu 13 44 103 38 w godzinach 800 – 1600.

 Artykuł sponsorowany

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj