sobota, 15 czerwca, 2024

Zmarł Adam Kucharzyk

0
Zmarł Adam Kucharzyk
Udostępnij:

W piątek, 23 stycznia br., w wieku 84 lat zmarł lek. med. Adam Kucharzyk – specjalista chorób skóry, emerytowany ordynator oddziału dermatologicznego w miejscowym szpitalu, społecznik, radny miejski. W 2007 roku uhonorowany tytułem „Zasłużony dla miasta Jasła”.

 

Adam Kucharzyk urodził się 11 października 1930 roku w Wilczyskach, w rodzinie kolejarskiej, jako syn Stanisława i Anny. Wychowany został w duchu szacunku do ludzi i miłości do Ojczyzny. Jego ojciec walczył w pierwszej wojnie światowej o niepodległość Polski. Za bohaterstwo i zasługi bojowe został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w swojej rodzinnej miejscowości, gimnazjum kończył w Tarnowie i tam złożył egzamin dojrzałości. Po maturze zgodnie ze swoim powołaniem zdecydował się podjąć studia medyczne. W latach 1950-1956 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową w szpitalu w Gorlicach. Po roku przeniósł się do szpitala w Radomiu.

W 1962 roku przybył do Jasła. Od razu podjął pracę lekarza. Pełnił między innymi funkcję p.o. ordynatora Oddziału Skórnego Szpitala Powiatowego w Jaśle. W 1968 roku zdał egzamin specjalistyczny zakresie dermato-wenerologii uznany został za specjalistę II stopnia w tej dziedzinie wiedzy medycznej. Po zdaniu egzaminu przez wiele lat z oddaniem i zaangażowaniem jako ordynator kierował Oddziałem Skórnym tutejszego szpitala. Pracował też w Poradni Dermatologicznej w Jaśle.

Przez całą swoją karierę zawodową Adam Kucharzyk był przykładem oraz wzorem lekarza z powołania, całym sercem oddanego swoim pacjentom. W całym środowisku lokalnym był wyjątkowo znany jako lekarz, który prywatną praktykę prowadził niemal w formie działalności charytatywnej i społecznej. Sam niejednokrotnie udzielał pomocy finansowej swoim pacjentom.

Był ceniony za wielkie serce, serdeczność oraz za wyjątkowe indywidualne podejście do każdego człowieka. Pełnił różne funkcje społeczne oraz samorządowe. Przez dwie kadencje w latach 1990-1994 oraz 2002-2006 był radnym Rady Miejskiej Jasła. Aktywnie pracował w komisjach Rady Miejskiej. Ceniono go za duże doświadczenie, mądre i cenne rady, wynikające z jego dużej wiedzy i mądrości życiowej.

Za długoletnią pracę Adam Kucharzyk otrzymał m.in. odznaczenie: Złoty Krzyż Zasługi, odznakę „Za zasługi dla województwa krośnieńskiego”. W 2007 roku Rada Miejska Jasła nadała Adamowi Kucharzykowi tytuł „Zasłużony dla Miasta Jasła” za wybitne zasługi w dziedzinie ochrony życia, a także za działalność w zakresie oświaty i nauki.

RED