poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Zmarła Małgorzata Adamska-Chmiel, zastępca Burmistrza Miasta Jasła

0
Zmarła Małgorzata Adamska-Chmiel, zastępca Burmistrza Miasta Jasła
Udostępnij:

17 października, po długiej chorobie, zmarła Małgorzata Adamska-Chmiel, zastępca Burmistrza Miasta Jasła.

Małgorzata Adamska-Chmiel, jaślanka, mężatka, matka dwójki dzieci. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Filozoficzno-Historycznego, kierunek: filozofia oraz absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: studia MBA in Public Management (Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie w Sektorze Publicznym).

Od 2004 roku zarządzała w Urzędzie Miasta w Jaśle funduszami europejskimi, najpierw jako pełnomocnik Burmistrza, a od 2005 r. jako Kierownik Wydziału, przygotowując i koordynując projekty unijne. W tym czasie Miasto Jasło wraz z podległymi mu podmiotami pozyskało ponad 150 mln zł dofinansowania.

Zajmowała się również działaniami z zakresu rozwoju gospodarczego miasta (w latach 2008 – 2010 Kierownik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego) oraz rewitalizacją miasta, począwszy od współpracy przy opracowaniu pierwszego dla Jasła Lokalnego Programu Rewitalizacji w 2004 r.

Od 16 października 2019 roku pełniła funkcję zastępcy burmistrza Jasła. Nadzorowała pracę wydziałów: Funduszy Zewnętrznych, Rewitalizacji i Strategii, Generatora Nauki GEN, Wspierania Przedsiębiorczości, Biura Rzecznika Prasowego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.  

 Poza projektami unijnymi, współtworzyła i wdrażała funkcjonujące do dzisiaj projekty edukacyjne – Jasielski Uniwersytet Dziecięcy oraz Program – Jasło Miasto Wiedzy. Była autorem wielu projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w tym obecnie realizowanego „Jasło – moje miasto, mój dom”.

Jasło zawsze było jej miejscem na ziemi, dlatego ze wszystkich sił starała się o jego rozwój. W naszej pamięci pozostanie jako Ta, której każde działanie nastawione było na realizację marzeń o jak najlepszym życiu dla mieszkańców. 

Na zawsze w naszych sercach!

UMJ