sobota, 22 czerwca, 2024

Wolne miejsca w projekcie na dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę

0
Wolne miejsca w projekcie na dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę
Udostępnij:

Miasto Jasło informuje, że są jeszcze wolne miejsca w projekcie na dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę.

Zainteresowany mieszkaniec może otrzymać dofinansowanie na dostawę i montaż zestawu składającego się z dekoracyjnego zbiornika naziemnego na deszczówkę (o pojemności ok. 650 l) wraz z elementami przyłączenia do rury spustowej oraz do rozprowadzenia zgromadzonej wody opadowej, czyli z pompą ogrodową wraz z wężem i zestawem zraszającym.

Wartość zestawu wynosi 2.457,54 zł, w tym wkład własny mieszkańca wynosi 759,24 zł.

Nabór trwa do wyczerpania wolnych miejsc w projekcie. Deklaracje przystąpienia do projektu można składać w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (parter) w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym warunki uczestnictwa oraz procedura zgłaszania się do projektu określone są w regulaminie i umowie z mieszkańcem.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle tel. (13) 44 86 347 lub w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tel. (13) 44 37 020.

Projekt „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowany jest przez Miasto Jasło, we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, a współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat.

1.-Regulamin-uczestnictwa-w-Projekcie-nabor-dodatkowy-od-29.08.2023-rPobierz

2.-Deklaracja-przystapienia-do-Projektu-nabor-dodatkowy-od-29.08.2023-rPobierz

3.-Wzor-umowy-z-mieszkancemPobierz

4.-Oswiadczenie-w-sprawie-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczejPobierz

UMJ