piątek, 12 lipca, 2024

Stanowisko Klubu Radnych PiS w sprawie rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

0
Stanowisko Klubu Radnych PiS w sprawie rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Udostępnij:

Na XLVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle klub radnych PiS zgłosił propozycję przeznaczenia 200 tysięcy złotych ze środków na zimowe utrzymanie dróg(oszczędności z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne) na zadanie „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Propozycja ta została odrzucona głosami koalicji rządzącej i tak za odrzuceniem głosowali:

z klubu Platformy Obywatelskiej:
1/Adam Kmiecik   – Starosta
2/Henryk Motkowicz,
3/Stanisław Mlicki,
4/Stanisław Lawera,
5/Stanisław Żygłowicz,
6/Bogusław Kręcisz, – Przewodniczący Rady Powiatu
7/Bogdan Rzońca         

z klubu PSL:
1/Franciszek Miśkowicz,   – Wicestarosta
2/Jan Urban,
3/ lek med. Dorota Wożniak,
4/ lek med. Grzegorz Pers  

z klubu Przymierze Samorządowe Podkarpacia:
1/Józef Kozioł,
2/Zbigniew Dranka,                                                                                                                     
3/Jolanta Brągiel.

Obecny Zarząd Województwa Podkarpackiego deklaruje, że inwestycja ta ma szansę być umieszczona na liście inwestycji finansowanych ze środków UE w latach 2014-2020.

W tym kontekście nie zrozumiałe są dla nas działania koalicji rządzącej powiatem, która powołała specjalny zespół po przewodnictwem wicestarosty Franciszka Miśkowicza. Zespół ten ustalił: cyt. ”rozpisany zostanie konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz ze wskazaniem sposobu finansowania inwestycji bez angażowania budżetu Powiatu Jasielskiego i budżetu szpitala”.  W pracach tego zespołu  uczestniczył w roli eksperta Aleksander Wlezień – dyrektor  Navigator Capital,” który skupił się na wyszukaniu możliwości ustalenia sposobu finansowania zadania rozbudowy szpitala”

Uważamy, że przedstawione propozycje zespołu wicestarosty Miśkowicza mogą prowadzić do niebezpiecznej komercjalizacji szpitala, dlatego trzeba je koniecznie zmienić.

Uważamy, że w tak ważnej sprawie dla mieszkańców powiatu winny się wypowiedzieć i wesprzeć te działania  samorządy gminne a zwłaszcza miasto Jasło ,które posiada  grunty w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala nadające się pod jego rozbudowę a zwłaszcza pod budowę  parkingów, przychodni i dróg dojazdowych od ulic Marii Konopnickiej i Sroczyńskiego.

Apelujemy do Burmistrza Miasta Jasła i Rady Miejskiej Jasła o rozważenie ewentualnej zamiany gruntów poprzez przejęcie części zbędnego dla szpitala parku w zamian za grunty pod rozbudowę szpitala od wschodniej strony .

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że właściwym kierunkiem działania jest finansowanie rozbudowy szpitala w części ze środków budżetowych powiatu, w części ze środków unijnych i innych np. dotacji rządowych.

Klub Radnych PiS przystąpi do prac nad koncepcją rozbudowy szpitala w Jaśle, mając nadzieję, że nasze kolejne propozycje rozwojowe nie będą, jak dotychczas, bezkrytycznie odrzucane.

 za Klub Radnych PiS

Przewodniczący Adam Pawluś