wtorek, 27 lutego, 2024

Konkurs „Bezpieczne Wakacje 213”

0
Konkurs „Bezpieczne Wakacje 213”
Udostępnij:

Do 15 października można nadsyłać do Komendy Powiatowej Policji w Jaśle prace plastyczne w ramach konkursu „Bezpieczne Wakacje 2013”. Autorzy najlepszych prac będą reprezentować powiat jasielski w finale wojewódzkim.  Organizatorzy zapraszają również  do udziału w konkursie na profilaktyczny spot filmowy.

Organizatorami obu konkursów są: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Konkursy są organizowane pod patronatem Wojewódzkiego Zespołu ds. Bezpiecznego Wypoczynku Dzieci i Młodzieży.

 

Konkurs prac plastycznych dla dzieci i młodzieży:

Tematyka konkursu związana jest z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć młody człowiek w czasie letniego wypoczynku. Jednym z głównych celów, jakie postawili sobie organizatorzy jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek letniego wypoczynku. Regulamin konkursu przewiduje ocenę prac plastycznych w 3 kategoriach wiekowych:

    I kategoria – wiek autora pracy od 7-9 lat,
    II kategoria – wiek autora pracy od 10-12 lat,
    III kategoria – wiek autora pracy od 13-15 lat.

Prace konkursowe powinny poruszać tematykę:

    Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,
    Bezpieczna szkoła,
    Bezpieczne miejsce zamieszkania,
    Bezpieczny Internet,
    Bezpieczna droga,
    Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),
    Przemoc rówieśnicza,
    Subkultury młodzieżowe.

O tym, jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w konkursie dowiesz się z Regulaminu Konkursu. Koniecznie zapoznaj się z nim tutaj.

Prace można przesłać do 15 października 2013 r. do Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaśle na adres: ul. Kościuszki 26, 38-200 Jasło.

Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy:

Ten konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych. Celem konkursu jest popularyzowanie bezpiecznego zachowania, ograniczanie przestępczości i demoralizacji dzieci oraz młodzieży. Konkurs ma także edukować i uwrażliwiać na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtować umiejętności i nawyki wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Tematyka tego konkursu jest taka sama, jak w przypadku konkursu plastycznego – bezpieczny pobyt w czasie wakacji, bezpieczna szkoła, bezpieczne miejsce zamieszkania, bezpieczny Internet, bezpieczna droga, zagrożenia używkami, przemoc rówieśnicza czy subkultury młodzieżowe.

Warunki jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu oraz nadsyłane przez nich spoty znajdziesz w Regulaminie Konkursu na profilaktyczny spot filmowy  – kliknij tutaj.

Prace należy przesłać do 15 października 2013 r. do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na adres: ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów.

Zachęcamy do udziału w konkursie – czekają atrakcyjne nagrody.

KPP Jasło