niedziela, 21 kwietnia, 2024

Włącz krytyczne myślenie! Tydzień z Internetem 2018

0
Udostępnij:

W dniach 19 – 25 marca 2018 roku odbędzie się kolejna edycja ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem. Inicjatywa ta już od siedmiu lat zachęca Europejczyków do odkrywania potencjału Internetu i korzystania z możliwości, jakie dają nowe technologie. Tegorocznej akcji towarzyszy hasło: krytyczne myślenie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, włączając się w to wydarzenie, przygotowała cykl warsztatów oraz spotkań edukacyjnych, w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję przekonać się, że na to jak postrzegamy świat poprzez informacje docierające do nas za pośrednictwem Internetu i środków masowego przekazu, duży wpływ ma rzeczywistość w której żyjemy. Ważne jest również zwrócenie uwagi na fakt, że przekazy medialne, które do nas docierają, nie zawsze opierają się na rzetelnych informacjach.

Dorośli wezmą udział w spotkaniu Wiadomości z Internetu? Prawda czy fake news? i zastanowią się jak krytycznie podchodzić do tego co serwują nam witryny czy portale internetowe z bieżącymi wiadomościami z kraju oraz ze świata?

Młodzież zaprosimy na warsztaty Korzyści z podejrzliwości, czyli o wiarygodności informacji. Uczestnicy zajęć przekonają się jak ważne jest krytycznie podejście do przekazów, które docierają do nas za pośrednictwem środków masowego przekazu. Większość materiałów prezentowanych w prasie, w telewizji czy też dostępnych w Internecie, w mniejszym lub większym stopniu zawiera opinie ich autorów, dlatego często warto sprawdzić je w kilku źródłach pod kątem wiarygodności lub aktualności i wyrobić sobie własne zdanie na temat przedstawianych w nich sytuacji bądź informacji.

Przedszkolaki zachęcimy do udziału w zajęciach Czy Czerwony Kapturek istnieje naprawdę? podczas których dowiedzą się co jest prawdą, a co fikcją w bajkach? Czym inspirują się autorzy tworząc bajki? Wykorzystując swoją wyobraźnię, najmłodsi stworzą kolaż przedstawiający swoją realną lub fikcyjną postać.

Uczniów szkoły podstawowej zaprosimy na warsztaty Wirtualny?! Fantastyczny czy realny? Dzięki niemu dzieci postarają się m.in. zaleźć odpowiedzi na pytania: Czy aplikacje internetowe przekłamują rzeczywistość? A może kłamstwo nie jest kłamstwem tylko sztuką albo rodzajem zabawy? I jak odróżnić jedno od drugiego?

MBP Jasło