wtorek, 27 lutego, 2024

29 października LXXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
29 października LXXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

Uprzejmie zapraszam na LXXIII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./. LXXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 29 października 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

1.           Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.1.        Zatwierdzenie Protokołu z LXIX Sesji RMJ.

2.2.        Zatwierdzenie Protokołu z LXX Sesji RMJ

3.           Wybór Komisji Wnioskowej.

4.           Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1.        wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn. „Promocja kultury lokalnej i historii Miasta Jasła, Truskawca, Sambora oraz Grodna” /druk nr 768/,

4.2.        upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2018 r. dotyczącą zadania pod nazwą „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” /druk nr 769/,

4.3.        wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” /druk nr 770/,

4.4.        zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /druk nr 767/,

5.           Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

6.           Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

7.           Wolne wnioski i zapytania.

8.           Zamknięcie obrad LXXIII Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak