sobota, 22 czerwca, 2024

II Sesji Rady Powiatu w Jaśle

0
II Sesji Rady Powiatu w Jaśle
Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle
Udostępnij:

23 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., zwołuję II sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle,
  b) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle,
  c) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle,
  d) delegowania radnych Rady Powiatu w Jaśle do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  e) powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
  f) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości położonej w miejscowości Kąty,
  g) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok,
  h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024 – 2030.
 7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje.
 9. Wnioski i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY  RADY
GRZEGORZ PERS