sobota, 28 stycznia, 2023

XXXIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
XXXIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

26 kwietnia 2013 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,   III p. odbędzie się XXXIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5.   Wybór Komisji Wnioskowej.
6.   Podjęcie uchwał w sprawie:
a)     zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r.
b)     likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych w Jaśle.
c)     likwidacji Gimnazjum Sportowego w Trzcinicy.
d)     likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcinicy.
e)     likwidacji Technikum w Trzcinicy.
f)       likwidacji Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcinicy.
g)     wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego, położonych w Trzcinicy.
h)     przyjęcie „Strategii oświaty w Powiecie Jasielskim na lata 2012 – 1018”.
i)       rozpatrzenia skargi złożonej przez Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie na działania Dyrektora PUP w Jaśle
j)       wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego, znajdującego się w budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Jasielskiego.
k)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.
l)       wyrażenia zgody na realizację projektu oraz zaciągnięcie zobowiązań w latach 2014 – 2015 dla projektu pn. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego”.
7. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa w Powiecie.
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 r.
9. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Jasielskim za rok 2012 wraz z rekomendacjami.
10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj