środa, 21 lutego, 2024

XXXV Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
XXXV Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

28 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. odbędzie się XXXV Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie sesji.
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5.   Wybór Komisji Wnioskowej.
6.   Podjęcie uchwał w sprawie:
a)     zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r.
b)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół w Trzcinicy.
7.   Roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie.
8.   Informacja Prokuratora Rejonowego w Jaśle o stanie przestępczości na terenie Powiatu.
9.   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat.
10.   Sprawozdanie Komisji Rady Powiatu ze swojej działalności za 2012 r.
11.   Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
12.   Interpelacje.
13.   Wnioski i zapytania radnych.
14.   Sprawy różne.
15.   Zamknięcie obrad.