niedziela, 14 kwietnia, 2024

IV Sesja Rady Miejskiej Jasła – 19 stycznia 2015

0
IV Sesja Rady Miejskiej Jasła – 19 stycznia 2015
Udostępnij:

IV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniach: 19 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 i 22 stycznia 2015r. o godz.13 00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.           Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.           Wybór Komisji Wnioskowej.

3.           Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2015 – 2025 /Druk Nr 708/.

4.           Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2015 /Druk Nr 707/.

5.           Przedstawienie opinii i wniosków do projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na 2015 r.:

5.1.        Burmistrza Miasta Jasła,

5.2.        Regionalnej Izby obrachunkowej,

5.3.        Komisji Rady Miejskiej Jasła.

6.           Dyskusja i zgłaszanie wniosków do projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2015.

II posiedzenie IV Sesji RMJ w dniu 22.01.2015 r.

7.           Przedstawienie przez Komisję Finansowo – Budżetową RMJ zbiorczej opinii na temat wszystkich zgłoszonych wniosków, które spełniały wymagania określone w § 81 ust. 4 Statutu Miasta Jasła.

8.           Podjęcie przez Rade Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków.

9.           Uchwalenie budżetu miasta Jasła na 2015r.

10.         Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

11.         Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

12.         Wolne wnioski i zapytania.

13.         Zamknięcie obrad IV Sesji RMJ.