wtorek, 18 czerwca, 2024

LXVII Sesja Rady Miejskiej Jasła

1
LXVII Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

LXVII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 29 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 1. Zatwierdzenie protokołu z LVIII Sesji RMJ.
  2.2. Zatwierdzenie protokołu z LIX Sesji RMJ.
  2.3. Zatwierdzenie protokołu z LX Sesji RMJ.
  2.4. Zatwierdzenie protokołu z LXI Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk nr 565/,
  4.2. uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2021-2030 /Druk nr 568/,
  4.3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Jaśle w roku szkolnym 2022/23 /Druk nr 566/,
  4.4. zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych /Druk nr 567/,
  4.5. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jasło na realizację zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie” w ramach projektu „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” /Druk nr 572/,
  4.6. udzielenia pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Jaśle /Druk nr 571/,
  4.6. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 569/,
  4.7. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2022-2036 /Druk nr 570/.
 5. Złożenie Radzie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przez Burmistrza Miasta Jasła.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak  

1 KOMENTARZ

 1. Punkt 4.4 – A czemu to niby dyrektor SP2 ma być zwolniony z realizacji obowiązkowego wymiaru godzin?

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.