wtorek, 18 czerwca, 2024

XX Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
XX  Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

11 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. odbędzie się XX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1.           Otwarcie sesji.

2.           Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.           Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.           Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5.           Wybór Komisji Wnioskowej.

6.           Podjęcie uchwał w sprawie:

a)           przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” (Druk nr 134).

b)           przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” (Druk nr 135).

c)            przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” (Druk nr 136).

d)           zmiany uchwały Nr XVII/103/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (Druk nr 137).

7.           Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2016 rok.

8.           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 – 2024.

9.           Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

10.         Interpelacje.

11.         Wnioski i zapytania radnych.

12.         Sprawy różne.

13.         Zamknięcie obrad.