środa, 28 lutego, 2024

W piątek XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
W piątek XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

25 września 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbędzie się XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Komisji Wnioskowej.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przekazania Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika w km 0+132 – 0+468.

b) powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 6+015 – 6+115 strona lewa w miejscowości Dąbrówka”.

c) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 r.

d) przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka – II etap”.

e) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2016 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa do środków transportowych, konserwacją sygnalizacji świetlnej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

f) pozbawienia drogi Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda kategorii drogi powiatowej.

g) pozbawienia drogi Nr 1906R Droga przez wieś Kotań oraz drogi Nr 1910R Grab – Wyszowatka kategorii drogi powiatowej.

h) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego.

5. Zamknięcie obrad.