piątek, 12 lipca, 2024

30 października LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
30 października LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 października 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję LXII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

 

1.           Otwarcie sesji.

2.           Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.           Wybór Komisji Wnioskowej.

4.           Podjęcie uchwał w sprawie:

a)           zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. (Druk nr 490).

b)           zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk nr 491).

c)            przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Pieśni korzeni – współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Białorusi na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza” (Druk nr 492).

d)           zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej (Druk nr 493).

e)           przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Trzcinicy” (Druk nr 494).

5. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 22 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy, pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący   Rady
Robert Snoch