piątek, 24 maja, 2024

XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

3 kwietnia 2013 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 odbędzie się posiedzenie XLII „Nadzwyczajnej” Sesji Rady Miejskiej Jasła z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi /Druk Nr 418/,
3.2. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik /Druk Nr 417/,
3.3. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji zadania pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaśle” i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jego realizację /Druk Nr 416/,
3.4. wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju południowej części województwa podkarpackiego” oraz zabezpieczenia środków finansowych /Druk Nr 415/,
3.5. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jasła na lata 2013-2023 /Druk Nr 413/,
3.6. zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na 2013 r. /Druk Nr 414/,
3.7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dębowiec dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 409/,
3.8. ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 410/,
3.9. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tarnowiec dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 407/,
3.10. ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 408/,
3.11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gmina Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresie lojalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 411/,
3.12. ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle. /Druk Nr 412/.
4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.