poniedziałek, 5 grudnia, 2022

XXVIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
XXVIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła
sesja on line RMJ
Udostępnij:

Uprzejmie zapraszam na XXVIII „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła  w dniu 28.04.2020 r.

XXVIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 1500 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji Wnioskowej.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej /Druk nr 239/,

3.2. niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych /Druk nr 240/.

4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj