poniedziałek, 25 września, 2023

XXX Sesja Rady Miejskiej

0
XXX Sesja Rady Miejskiej
Udostępnij:

XXX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 22 czerwca 2020 r. o godz. 13.30 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.1. Zatwierdzenie protokołu z XXIV Sesji RMJ.

2.2. Zatwierdzenie protokołu z XXV Sesji RMJ.

2.3. Zatwierdzenie protokołu z XXVI Sesji RMJ.

3. Wybór Komisji Wnioskowej.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Konopnickiej – Piłsudskiego” /Druk nr 256/,

4.2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Kochanowskiego” /Druk nr 257/,

4.3. organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla niektórych jednostek oświatowych Miasta Jasła /Druk nr 255/,

4.4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Jasłem w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi /Druk nr 253/,

4.5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec /Druk nr 252/,

4.6. pozostawienia petycji bez rozpatrzenia /Druk Nr 254/,

4.7. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 258/.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Lech Polak

NAJNOWSZE

POPULARNE