niedziela, 24 września, 2023

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

0
XXXIII Sesja Rady Miejskiej
Udostępnij:

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.1. Zatwierdzenie protokołu z XXVII Sesji RMJ.

2.2. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII Sesji RMJ.

3. Wybór Komisji Wnioskowej.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno-zachodnia” /Druk nr 277/,

4.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i Powiatem Jasielskim w zakresie określenia obowiązków stron w ramach realizacji inwestycji dodatkowego przystanku osobowego o roboczej nazwie: Jasło-Sobniów w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło- Nowy Zagórz” /Druk nr 278/,

4.3. wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata /Druk nr 276/,

4.4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Jaśle w roku szkolnym 2020/2021 /Druk Nr 279/,

4.5. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 280/.

5. Złożenie Radzie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku przez Burmistrza Miasta Jasła.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak  

NAJNOWSZE

POPULARNE