wtorek, 27 lutego, 2024

Zapraszamy do złożenia propozycji projektu

0
Zapraszamy do złożenia propozycji projektu
Udostępnij:
Zapraszamy do złożenia propozycji projektu! Ze zgłoszonych propozycji wybrane zostaną te najciekawsze i najbardziej odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom miasta, a następnie, po szerszym opracowaniu, umieszczone zostaną w projekcie pn. Jasło – Moje miasto, mój dom – składanym przez Miasto Jasło do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W celu zgłoszenia propozycji projektu należy wypełnić poniżej zamieszczony formularz. Propozycje projektu mogą składać zarówno osoby indywidualne jak i instytucje. Istotne jest, by składane propozycje projektów wpisywały się w wymienione poniżej cele. Instytucje i osoby, które przedstawią projekty wpisujące się w zasadnicze cele projektu zostaną zaproszone na warsztaty projektowe w ostatnim tygodniu lipca.
Kliknij przejdź do strony.
UMJ