poniedziałek, 17 czerwca, 2024

X Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
X Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

X Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji Wnioskowej.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Jasła za 2014r. /wraz z podjęciem stosownej uchwały/,

4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jasła z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad X Sesji RMJ.