czwartek, 18 lipca, 2024

Drodzy Mieszkańcy Jasła! Drodzy Czciciele św. Antoniego!

0
Drodzy Mieszkańcy Jasła! Drodzy Czciciele św. Antoniego!
Udostępnij:

Wzorem lat ubiegłych, w dniach od 7 – 14 czerwca będziemy uczestniczyć w akcji charytatywnej pod nazwą – Antoniański Dar Serca. Stało się już tradycją, że pozyskanie funduszy na zakup sprzętu medycznego, służącego ratowaniu ludzkiego życia i występy przygotowane przez jasielskie szkoły oraz przedszkola łączymy z uroczystością Św. Antoniego, Patrona miasta Jasła.
Świętując w tym roku Jubileusz 650-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu, wspominamy także 70 rocznicę odnalezienia figury św. Antoniego w ruinach zniszczonej świątyni. Dla Jego czcicieli jest to szczególna data, gdyż przypomina nie tylko zniszczenie miasta przed 70 laty, ale przede wszystkim jest znakiem, że można odrodzić się po zniszczeniach, że można podnieść się z każdego upadku i można zmieniać swoje życie.

Mottem tegorocznej naszej akcji charytatywnej są słowa św. Jana Pawła II, który mówił do studentów: „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. […] Serce oznacza ludzkie, duchowe wnętrze. Oznacza w szczególności sumienie, człowieka więc trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha”.

Otwórzmy nasze serca na potrzeby bliźnich. Uczmy się patrzeć na otaczający nas świat oczami miłości. Niech nasza pomoc niesiona innym będzie dyskretna, a przy tym skuteczna. Okazją ku temu będzie, zorganizowana w dniu 7 czerwca, publiczna kwesta na rzecz zakupu przenośnego ultrasonografu dla Oddziału Intensywnej Terapii jasielskiego szpitala. W szkołach i przedszkolach będą przedstawiane różnorodne prezentacje artystyczne, których celem jest budzenie wrażliwości i kształtowanie postawy bezinteresownego dzielenia się z potrzebującymi. Finał tegorocznej akcji charytatywnej odbędzie się w niedzielę, 14 czerwca, o godz. 17.00 przed kościołem Franciszkanów.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w Antoniańskim Darze Serca i uroczystościach ku czci św. Antoniego.

o. Krzysztof Kozioł
gwardian klasztoru franciszkanów
i proboszcz parafii św. Antoniego