czwartek, 18 lipca, 2024

Nie będzie pieniędzy na bieżące utrzymanie dróg

0
Nie będzie pieniędzy na bieżące utrzymanie dróg
Udostępnij:

Tak długo, jak długo argument siły będzie dominował nad siłą argumentów, tak długo nawet najlepsze pomysły i propozycje radnych Klubów SDM i PSPP będą lądować w koszu. Głosowania na sesji budżetowej są najlepszym tego dowodem.

Dlaczego byłam przeciw budżetowi w wersji zaproponowanej przez Zarząd Powiatu? Na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych jednogłośnie zdecydowaliśmy, że poprzemy ten budżet w sytuacji przyjęcia wniosków radnych klubów SDM i PSPP. Na sesji odrzucono wszystkie. O dziwo teraz przeciwni byli nawet Radni z klubu PiS, którzy wcześniej na komisji poparli te wnioski.

Mój wniosek o przesunięcie 300 000 zł z zadania wydatki bieżące przeznaczone na MDK- Ośrodek Edukacji Ekologicznej” , na które zaplanowana jest kwota 358 284 zł i przeznaczenie z tej kwoty 150 000 zł na letnie bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz 150 000 zł utrzymanie i remonty obiektów mostowych.

Wydatki związane z uruchomieniem projektu „MDK – OEE w Ożennej” znacznie odbiegają od wcześniej składanych deklaracji przez starostę, które były podstawą wyrażenia zgody przez Radę na wdrożenie tego projektu. Środki własne powiatu miały pierwotnie nie przekroczyć 350.000,00 zł, a niedługo okaże się, że 1,0 mln zł może być za mało, ale pewnie to już taki standard działania – jest większość, jest racja, będzie i efekt – coraz wyższe wydatki z budżetu powiatu nie tylko z tytułu utrzymania OEE w Ożennej ale pogarszającego się stanu dróg i mostów powiatowych z powodu ich niewłaściwej eksploatacji.

W proponowanym budżecie na renowację rowów, ścinkę poboczy i koszenie poboczy proponuje się kwotę łącznie 3 000 zł. Jest to kwota niewspółmierna do potrzeb, biorąc pod uwagę długość dróg powiatowych, która jest równa 384,596 km. Do tej pory koszenie poboczy odbywało się dwa razy do roku, ale koszeniu nie podlegały skarpy i przeciwskarpy. Duże zamulenie rowów i przepustów, a także ich zakrzaczenie powoduje brak drożności. Pan Starosta zarzucił mi brak wiedzy na temat wydatków bieżących MDK w Jaśle – OEE w Ożennej. Zabierając głos, chciałam w największym skrócie przedstawić swoje stanowisko, ale obserwując znudzone i zdegustowane miny oraz ironiczne uśmiech części radnych ograniczyłam swoją wypowiedź do minimum. Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z pełnym uzasadnieniem wniosku, który w wersji pisemnej przedłożyłam na ręce członków Komisji Wnioskowej wybranej na VI sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Tak długo, jak długo argument siły (13 : 10) będzie dominował nad siłą argumentów, tak długo nawet najlepsze pomysły i propozycje radnych Klubów SDM i PSPP będą lądować w koszu. Czwartkowe głosowania są najlepszym tego dowodem.

Bożena Macek – Lubaś
Radna Rady Powiatu w Jaśle

BL 1  BL3 BL4 BL5