czwartek, 18 lipca, 2024

Głosowałem przeciwko budżetowi

0
Głosowałem przeciwko budżetowi
Udostępnij:

17 stycznia, na sesji Rady Powiatu w Jaśle, jako jeden z sześciu radnych byłem przeciw przyjęciu budżetu w wersji zaproponowanej przez zarząd. Nie mogłem postąpić inaczej.

Głosowałem przeciwko budżetowi ze względu na:

  1. Pośpiech w pracach na d budżetem, i stwierdzenie „uchwalmy szybko budżet, bo czekają rolnicy dwóch wsi gminy Tarnowiec na prace scaleniowe (wymagana nowelizacja budżetu)
  2. Brak odpowiedzi o wydatkach w dziale Oświata i wychowanie, mając na uwadze wdrożenie reformy oświatowej w szkołach średnich, możliwy wzrost deficytu o 2,5 – 3 mln zł.
  3. Odrzucenie wszystkich wniosków do budżetu zgłaszanych przez radnych, z komentarzem „wiele wniosków jest słusznych, będziemy je później rozpatrywać”.

Osobiście wnioskowałem o skreślenie zadania „Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu”, na które jest przeznaczona kwota 500.000 zł. W miejsce skreślonego zadania proponowałem zmniejszyć deficyt budżetowy w 2019 roku.

W uzasadnieniu przedstawiłem dane o ilości wody, jakie zużywa DPS w ciągu roku, jaki jest w tym koszt wody z wodociągu. Przedstawiłem, że koszt wody z własnego ujęcia wcale nie jest tak mały, jak sugeruje Dyrektor DPS. Przedstawiłem wpływ planowanej inwestycji na środowisko oraz jej aspekt społeczny. Mocne i uzasadnione argumenty przemawiające za racjonalniejszym i dużo tańszym rozwiązaniem, jako proponowałem.

Do wypowiedzi Radnych przedstawiających wnioski do budżetu klubów Radnych PSPP i SDM odniósł się Pan Starosta oraz Dyrektor DPS w Foluszu. Panowie zarzucili nam brak podstawowej wiedzy o zaopatrzeniu w wodę DPS oraz duże koszty korzystania z gminnej sieci wodociągowej. Pan Dyrektor przedstawił powody budowy nowego ujęcia wody. Można zadać pytanie, czy otrzymalibyśmy uzasadnienie dyrektora o konieczności budowy ujęcia gdyby nie było wcześniejszych wypowiedzi Radnych?

Antoni Zwierzyński, radny Rady Powiatu w Jaśle

wniosek AZ 1 wniosek AZ 2