poniedziałek, 22 lipca, 2024

Zmiana kont bankowych Urzędu Miasta Jasła

0
Zmiana kont bankowych Urzędu Miasta Jasła
Udostępnij:

Od 20 stycznia br. obsługę bankową budżetu Miasta Jasła oraz Urzędu Miasta Jasła prowadzić będzie Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle. Bank Spółdzielczy posiada oddział przy ul. Stromej 2.

Wpłat podatków i opłat lokalnych można dokonywać bez prowizji oddziale banku mieszczącym się
w Jaśle, przy ul. Stromej 2. Bank czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.

Wpłat można dokonywać również w filiach Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle mieszczących się w Jaśle przy ulicach:

–    ul. Baczyńskiego 15b
     godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.30

– ul. Rafineryjna 1A
   godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.00

–  ul. Mickiewicza 108
    godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.00

–  ul. Staszica 22
    godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.30

Nazwy i numery ważniejszych kont bankowych dla Miasta Jasła w Banku Spółdzielczym, na które należy dokonywać wpłat:

 • rachunek bieżący – 87 8627 1011 2001 0048 6891 0001
 • inne dochody UM – 60 8627 1011 2001 0048 6891 0002
 • podatek od nieruchomości – os. prawne – 06 8627 1011 2001 0048 6891 0004
 • podatek od nieruchomości – os. fizyczne – 76 8627 1011 2001 0048 6891 0005
 • podatek od środków transportowych – os. prawne – 49 8627 1011 2001 0048 6891 0006
 • podatek od środków transportowych – os. fizyczne – 22 8627 1011 2001 0048 6891 0007
 • podatek rolny, leśny i opłata od posiadania psów – 92 8627 1011 2001 0048 6891 0008
 • wadia i przetargi – 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012
 • dochody z usług opiekuńczych (MOPS) od dłużników alimentacyjnych – 54 8627 1011 2001 0048 6891 0013
 • udostępnienie danych osobowych – 27 8627 1011 2001 0048 6891 0014
 • dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 97 8627 1011 2001 0048 6891 0015
 • gwarancje zabezpieczenia robót – 70 8627 1011 2001 0048 6891 0016
 • dodatkowe usługi świadczone przez Miasto Jasło w zakresie odbierania odpadów komunalnych – 16 8627 1011 2001 0048 6891 0018
 • wpłaty czynszu za lokale mieszkalne – 86 8627 1011 2001 0048 6891 0019
 • sprzedaż fakturowana VAT – 91 8627 1011 2001 0048 6891 0026

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych obsługę bankową jednostki samorządu terytorialnego,
w tym wypadku Urzędu Miasta Jasła i budżetu Miasta Jasła, wykonuje, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, bank wybrany w drodze przetargu.

Urząd Miasta w Jaśle