poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Nic, tylko pozorne działania na „odczep się”

1
Nic, tylko pozorne działania na „odczep się”
Udostępnij:

Kiedy Panie Starosto skończy Pan z prowizorką? Kiedy jako samorząd zaczniemy działać profesjonalnie i kiedy nasza strona internetowa będzie stroną przyjazną dla użytkowników a nie tubą propagandową Starosty Jasielskiego?

To jedno z trzech pytań, jakie zadałam w mojej kolejnej interpelacji. Nie po to zdecydowałam się na pracę w samorządzie, by teraz udawać, że jako radna coś robię, nie po to, by ograniczać się do podniesienia ręki „za”, „wstrzymuję się” lub „przeciw” i sięgania po dietę. Dlatego, jako nieliczna z grona radnych wciąż o coś dopytuję, jako „opozycja” bo tak jesteśmy przedstawiani,  wciąż próbujemy coś podpowiadać, o coś walczyć, wyjaśnić.

Wiem, że niewiele wskóram tymi zapytaniami i interpelacjami, bo trzymające władzę PiS ma to gdzieś. Jak wszystko zresztą co mówi, czy proponuje radny opozycyjny. To mnie jednak nie zwalnia z walki o prawdę, o rozsądek, o szukanie lepszych, trwalszych rozwiązań, a nie jakże u nas popularnej i trwałej prowizorki na rok budżetowy, na kadencję.

Podobnie jest z moimi publikacjami Stypendialna recepta bez pokrycia?

No i jak tu się nie irytować i nie wytykać błędów i niedociągnięć, skoro na każdym kroku widać niegospodarność, radosną twórczość i pozorne działania Zarządu „pod publiczkę”, działanie od aplikacji do aplikacji, od naboru do naboru, bez planu, bez wizji rozwoju, ale za to pod dyktando „po linii i na bazie”.

Totalny brak profesjonalizmu w działaniach Zarządu i brak kontroli przez Pana Starostę tego, co pojawia się na stronie internetowej Powiatu to już standard tej kadencji. Chyba, że to celowe działanie Pana Starosty, by tak namieszać w informacjach i ogłoszeniach, by nie wiadomo było o co chodzi.

Jednym ze „sztandarowych” przykładów potwierdzających taką tezę jest właśnie ogłoszony nabór na stypendia dla studentów kierunków medycznych. Znowu udajemy, że chcemy poprzez przyznawanie stypendiów, pozyskiwać lekarzy do jasielskiego szpitala? Wystarczy jeśli ogłosimy, że przyznajemy takie stypendia studentom, którzy zechcą u nas kiedyś pracować, to od razu ich do nas przekonamy? Poprzez zamieszczenie uchwał Rady i nieaktualnego, zmienionego regulaminu?

Ok, przypuśćmy, że to zadziała. Zachęciliśmy studentów do tego by przeczytali regulamin i zapoznali się z naszą ofertą. I co teraz? Pasuje jasno i przejrzyście pokazać, co takiego oferujemy studentom za związanie się w przyszłości z naszym szpitalem. I tu właśnie pojawiają się pierwsze schody! Nasz regulamin przyznawania stypendiów pozostawia wiele do życzenia. Mimo kilku udawanych prób poprawienia go od 2019 r. dalej brniemy w tę „kupę” zwiększając możliwą liczbę stypendystów do 5-ciu i dokładając po drodze jeszcze obowiązek pełnienia co najmniej trzech dyżurów medycznych w miesiącu. I to takie zachęcające dla nich?? Po co to wszystko? Pod publiczkę? Po to by zamydlić tylko oczy?

Razem z radnym Januszem Przetacznikiem bardzo wnikliwie przepracowaliśmy nasz regulamin przyznawania stypendiów, poświęciliśmy temu sporo czasu, bo uważamy, że warto, że to dobry pomysł. Przedyskutowaliśmy proponowane zmiany z dwiema merytorycznymi komisjami, mieliśmy pełne poparcie radnych i co? Wystarczyło skorzystać z gotowca! Ale gdzie tam, przecież skoro przygotowali to radni z opozycji, to w żadnym przypadku Zarząd nie mógł skorzystać z podpowiedzi. Nie bo nie!!

I tak po raz kolejny ogłoszona została informacja o możliwości skorzystania z naszych stypendiów i wypada tylko czekać na to co będzie dalej. A co będzie? Zapewne znowu klapa! Chyba, że akurat mamy studenta z Jasła lub jego okolic, potomka z rodziny lekarzy albo „z zawistnego” Krosna, którego, po rekomendacji kogoś ważnego, z radością przywitamy.

Skąd ten mój pesymizm? To chyba oczywiste skąd! Po pierwsze dalej działamy na tym felernym, niedopracowanym regulaminie. Po drugie sposób ogłaszania informacji o możliwych stypendiach jest tylko grą pozorów. Po trzecie żądamy od stypendysty odbycia stażu a po jego zakończeniu i uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza zatrudnienia w jasielskim szpitalu w pełnym wymiarze przez okres co najmniej 5-ciu lat (niezależnie od okresu pobierania stypendium). Po czwarte poza niskim stypendium dokładamy w okresie zatrudnienia obowiązek pełnienia 3 dyżurów medycznych w miesiącu. I po piąte: czy szpitalowi tak naprawdę zależy na pozyskaniu tą drogą lekarzy? I tak dalej, dalej … . Skoro tak, to jakie działania promujące nasze stypendia szpital poczynił? Niewielkie! A niewiele to to samo prawie co nic!

I na koniec jeszcze po „ente”: stypendia, to nie może być panaceum na ściągnięcie do nas młodej kadry medycznej, to powinna być wisienka na torcie polityki kadrowej naszego szpitala. A co mamy? Nic, tylko pozorne działania na „odczep się”. Znowu tylko udajemy, że chcemy pozyskiwać tą drogą lekarzy i poprawiać kondycję kadrową naszego szpitala. Kolejny raz „optymalna polityka kadrowa” w szpitalu to puste słowa na potrzeby sprawozdania z jego działalności  a nie realne działanie. 

W interpelacji zadałam poniższe pytania.:

  1. Kiedy Panie Starosto skończy Pan z prowizorką? Kiedy jako samorząd zaczniemy działać profesjonalnie i kiedy nasza strona internetowa będzie stroną przyjazną dla użytkowników a nie tubą propagandową Starosty Jasielskiego?
  2. Czy i kiedy Zarząd Powiatu w Jaśle przygotuje projekt zmian Regulaminu określającego zasady przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim? Przypominam, że o pozytywnej opinii dwóch merytorycznych komisji na temat proponowanych zmian.
  3. Czy Starostwo Powiatowe w Jaśle w imieniu Zarządu Powiatu w Jaśle wysłało zaproszenia do Uczelni wyższych kształcących studentów na kierunku lekarskim do udziału w projekcie „stypendia”? Do odpowiedzi proszę dołączyć pismo bądź pisma (jeżeli były zindywidualizowane) kierowane do tych Uczelni wraz z podaniem daty ich wysłania oraz nazwę Uczelni.

Tym razem pytam Pana Starostę składając interpelację, bo zapytania już były, propozycje zmian też. Ciekawe co mi tym razem Pan Starosta odpowie i czy to będzie odpowiedź na temat, czy tylko w ustawowym terminie?

Ewa Wawro
Radna Rady Powiatu w Jaśle

Ewa Wawro, radna RPJ

1 KOMENTARZ

  1. W Pani i panu Janusza nadzieja , że Zarząd i Starosta zrozumieją, że trzeba słuchać tych ,co mają wiedzę i mają na uwadze dobro SZPITALA. Bądźcie wytrwali w działaniu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.