niedziela, 4 grudnia, 2022

Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej Jasła

0
Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej Jasła z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie Protokołów z Sesji RMJ :

2.2. Zatwierdzenie Protokołu z LI Sesji RMJ.

2.3. Zatwierdzenie Protokołu z LII Sesji RMJ.

3.Wybór Komisji Wnioskowej.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1.przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła uchwalonego uchwałą Nr

XX/189/95 RMJ z dnia 28.12.1995 r., zmienionego uchwałą Nr LV/478/2009

RMJ z dnia 10.12.2009 r. /Druk Nr 521/,

4.2.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 38” uchwalonego

uchwałą NrLXII/520/2010 RMJ z dn. 15.03.2010 r., opublikowanego w Dz. U.

Wojew. Podkarpackiego Nr 29 poz. 653 z dn. 19.04.2010 r. /Druk Nr 520/,

4.3. obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających

kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 /Druk Nr 518/,

4.4.opłaty od posiadania psów /Druk Nr 517/,

4.5. zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 /Druk Nr 516/,

4.6.Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok /Druk Nr 512/,

4.7.zmieniająca Uchwałę Nr LII/478/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28

października 2013r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z

organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do

prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2014 rok” /Druk Nr 513/,

4.8.rozpatrzenia skargi /Druk Nr 519/.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

6.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Zamknięcie obrad LIII Sesji RMJ.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła

Elżbieta Bernal

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj