środa, 17 lipca, 2024

Zawiadomienie – sesja RMJ 7 lutego, godzina 10

0
Zawiadomienie – sesja RMJ 7 lutego, godzina 10
fot. arch.
Udostępnij:

LVI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 7 lutego 2022 r. o godz. 1000 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XLVI Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RMJ za 2021 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1. zmieniająca Uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla niektórych jednostek oświatowych Miasta Jasła /Druk nr 500/,
  5.2. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 501/.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak