poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Dotacja na remont zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

0
Udostępnij:

22 lutego br. Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioskodawcą o środki na dotacje na prace przy zabytkach mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony 10 marca i potrwa do 15 marca br.

Wnioski o udzielnie dotacji będzie można składać od 11 marca:

  • osobiście w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12,
  • korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe,
  • elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Miasta w Jaśle,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle: www.um.jaslo.pl.

W ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle: www.um.jaslo.pl.

O przyjęciu wniosku decydować będzie data wpływu do urzędu.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki: tel. 13 448 63 79.

Źródło: Urząd Miasta w Jaśle