środa, 28 lutego, 2024

DŻS – co to jest?

0
DŻS – co to jest?
Udostępnij:

Zainteresowanych świadectwem współczesnego życia regionu, badaczy społecznego, kulturalnego i gospodarczego życia w powiecie jasielskim, poszukujących informacji o lokalnych instytucjach, organizacjach, wydarzeniach – zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle gromadzone i udostępniane są materiały nazywane Dokumentami Życia Społecznego (w skrócie DŻS-y), które swą treścią, formą i szatą graficzną różnią się od typowych zbiorów bibliotecznych. Zaliczamy do nich m. in. plakaty, afisze, zaproszenia, kalendarze, biuletyny, informatory, foldery, mapy, plany, katalogi wystaw, programy imprez, prospekty, katalogi handlowe, cenniki, ulotki reklamowe, normy, patenty, wykazy osobowe i rzeczowe, sprawozdania z działalności stowarzyszeń, statuty i regulaminy, instrukcje obsługi, druki propagandowe, jednodniówki, fotografie, karty pocztowe, płyty, maszynopisy i rękopisy. Odzwierciedlają one wszelkie przejawy współczesnego życia społeczno-kulturalnego i polityczno-gospodarczego Jasła i powiatu jasielskiego. Dostarczają wiedzy o istnieniu i działalności instytucji, organizacji i stowarzyszeń czy też partii politycznych. Informują o sposobie i poziomie życia mieszkańców naszego terenu oraz o ich zainteresowaniach.

Zawarte w nich wiadomości mają charakter unikatowy, zwykle są niedostępne w innych materiałach i często stanowią jedyny ślad o działalności instytucji i organizacji czy sygnał o imprezach i wydarzeniach z naszego terenu. Dokumenty te zwykle powstają okazjonalnie i nie są rozpowszechniane w obiegu księgarskim, stąd też ich gromadzenie wymaga niezwykłej czujności ze strony bibliotekarzy i często pozostaje wrażenie, że niektóre cenne materiały mogą nam umykać.

Opisy gromadzonych Dokumentów Życia Społecznego sporządzane są w oparciu o program SOWA2/MARC21 i udostępniane w katalogu online MBP w Jaśle.

DŻS-y udostępniane są w Czytelni Głównej MBP w Jaśle od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biblioteki. Zamówienia złożone po godz. 15.00 realizowane będą następnego dnia.

Apelujemy!

Do instytucji, urzędów i osób prywatnych o przekazywanie wydawnictw i druków ulotnych, które w przyszłości mogą stać się cennym źródłem informacji o życiu kulturalnym, społecznym i gospodarczym naszego regionu.

MBP w Jaśle

{gallery}galerie/dokumenty_MBP{/gallery}