piątek, 12 lipca, 2024

Finał najstarszego konkursu fotograficznego o Jaśle

0
Finał najstarszego konkursu fotograficznego o Jaśle
Udostępnij:

W Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie organizowanego od 24 lat przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego wspólnie z MDK cyklicznego Konkursu Fotograficznego „Jasło – Moje Miasto”. Obecna, XXIV edycja, nosiła tytuł: „Jasielskie ślady walk o niepodległość”.
Jak co roku, patronat nad konkursem sprawował Burmistrz Miasta Jasła i trzeci rok z rzędu Prezes Polwax S.A. Jasło. Komisja w składzie: Andrzej Gawlewicz (przewodniczący) – architekt, wiceprezes SMJiRJ, dr Wacław Mendys – sekcja fotograficzna SMJiRJ, Tomasz Kasprzyk – fotografik, członek zarządu SMJiRJ i Fotoklubu RP oraz Bogdan Samborski – artysta rzeźbiarz, członek SMJiRJ, uhonorowała za najciekawsze prace autorów z trzech grup wiekowych.

W kategorii „szkoły podstawowe” laureatami zostali:

I miejsce – Antoni Moskal – SP nr 12 w Jaśle,

II miejsce – Mikołaj Kurowski – MDK Jasło – SP nr 1w Jaśle,

II miejsce – Filip Osika – MDK Jasło – SP nr 1 w Jaśle,

III miejsce – Lena Kraus – SP nr 12 w Jaśle.

Wyróżnienia otrzymali – Mikołaj Piątkowski – MDK Jasło – Michał Goleń – SP nr 12 w Jaśle, Daria Tęcza – MDK Jasło – SP nr 4 w Jaśle, Hubert Dziubanik – SP nr 12 w Jaśle, Kinga Moskal – SP nr 12 w Jaśle, Szymon Zagórski – MDK Jasło – SP Osiek Jasielski.

1

2

4

W kategorii „gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne”: przyznano następujące nagrody:

               – I miejsce – Iga Gałuszka – MDK Jasło – SP nr 2 w Jaśle – klasa gimnazjalna,

               – II miejsce – Natalia Starosz – V LO w Krośnie,

               – III miejsce – Jakub Frączek – MDK Jasło – SP nr 12 w Jaśle – klasa gimnazjalna,

           – wyróżnienie – Wiktor Sochacki – MDK Jasło – SP nr 2 w Jaśle – klasa gimnazjalna.

3

4

W kategorii „osoby dorosłe” uhonorowano w kolejności:

               – I miejsce – Wiesław Telega,

               – II miejsce – Martyna Piórek,

               – III miejsce – Teresa Czyżowicz – Tęcza,

           – wyróżnienie – Beata Syrek.

 

Nagrody ufundowane przez Miasto Jasło oraz Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego wraz z okolicznościowymi dyplomami wręczyli laureatom: Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła, Henryk Rak – Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, Wiesław Hap – prezes SMJiRJ, oraz przewodniczący jury – Andrzej Gawlewicz.

Prowadzący całe spotkanie prezes Stowarzyszenia przypomniał ideę konkursu i podziękował fotografom za ich wkład w dzieło uwieczniania obrazów, miejsc, wydarzeń i ludzi z historii i dnia dzisiejszego naszego miasta. Wiesław Hap przypomniał, że w nawiązaniu do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w 2018 r. SMJiRJ podjęło wiele działań. M.in. ze wsparciem Miasta Jasła wydało kilka cennych publikacji: dwa tomy „Rocznika Jasielskiego” z artykułami związanymi z zagadnieniem „Jasło i powiat w latach budzenia się Niepodległej Rzeczypospolitej”, dwa albumy – „Jasło dawne, zniszczone, odbudowane, współczesne” oraz „Ruiny Jasła” i okolicznościową książkę „Jasielska droga do niepodległej Polski 1768-1922”. Wraz z Zespołem Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle zorganizowało konferencję regionalistyczno-patriotyczną, związaną ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas jasielskich uroczystości Święta Wojska Polskiego – z inicjatywy SMJiRJ – na budynku jasielskiej Sokolni odsłonięto tablicę poświęconą pamięci jaślan walczących o niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1922. Jesienią, na płycie Rynku, przed budynkiem Starostwa, Stowarzyszenie wraz z Miastem zorganizowało plenerowe widowisko historyczne „Listopad 1918 r. w Jaśle”. Wtedy też wręczono nagrody autorom najlepszych prac w konkursie plastycznym SMJiRJ dla jasielskich przedszkolaków i uczniów miejskich szkół podstawowych „Jaślanie w drodze do niepodległości”. W minionym roku prezes Stowarzyszenia wygłosił też w różnych środowiskach jasielskich kilka wykładów i prelekcji na temat „Jaślanie w drodze do niepodległości”. Zwieńczeniem tych i innych działań roku jubileuszowego przez SMJiRJ jest ta edycja konkursu fotograficznego.

W dalszej części spotkania głos zabrali burmistrz Ryszard Pabian i przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak. Włodarze miasta pogratulowali uczestnikom i laureatom konkursu oraz złożyli słowa uznania dla zarządu SMJiRJ za dotychczasową współpracę z władzami samorządu Miasta Jasła na polu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego. Prezes Stowarzyszenia podziękował burmistrzowi i przewodniczącemu RMJ za dotychczasowe wsparcie i współpracę. Z kolei członkowie komisji konkursowej – Andrzej Gawlewicz, dr Wacław Mendys i Bogdan Samborski – podzielili się z uczestnikami konkursu opiniami na temat wykonanych prac oraz udzielili cennych fachowych rad na przyszłość.

W części artystycznej wystąpiła solistka MDK Patrycja Burek – podopieczna Małgorzaty Czeluśniak. Po spotkaniu, jego uczestnicy zapoznali się z najlepszymi pracami konkursowymi, które zostały zaprezentowane na specjalnej wystawie przygotowanej jak co roku przez Dariusza Tęczę – instruktora fotografii w jasielskim MDK. Koordynatorką wszystkich działań organizacyjnych ze strony MDK była Justyna Maniak. W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczyła Patrycja Bimkiewicz – inspektor ds. kultury w Urzędzie Miasta w Jaśle oraz rodzice i członkowie rodzin młodych laureatów.

/SM/