poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Można składać wnioski o stypendium artystyczne

0
Można składać wnioski o stypendium artystyczne
Udostępnij:

Do końca stycznia można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego Burmistrza Miasta Jasła na realizację pomysłu z dziedziny twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta w Jaśle.

O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Miasta Jasła, wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do 31 stycznia br., przy czym jedna osoba może w danym roku złożyć tylko jeden wniosek, a o jedno stypendium może ubiegać się grupa osób realizujących wspólne przedsięwzięcie.

Stypendium, które fundowane jest od 2012 roku, wynosi do 10 tys. zł i jest wypłacane jednemu stypendyście lub dzielone pomiędzy dwóch lub trzech. Decyzję o tym, kto i na co otrzyma stypendium podejmuje burmistrz po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Stypendialnej.

Szczegółowe informacje oraz wniosek wraz z uchwałą znajduje się na stronie Urzędu Miasta w Jaśle pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/stypendium-artystyczne/

Urząd Miasta w Jaśle