sobota, 18 maja, 2024

Apelują do parlamentarzystów PO

0
Apelują do parlamentarzystów PO
Udostępnij:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” zwróciło się do Prezydium PO, z prośbą o ich starań na rzecz odsunięcia realnej groźby pozbawienia pracy najsłabszych spośród osób niepełnosprawnych.
Poniżej treść wystosowanego pisma.

OD: STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PODKARPACIE” Jasło, 8 kwiecień 2015 r.

DO: PANIE POSŁANKI I PANOWIE POSŁOWIE KLUBU PLATFORMA OBYWATELSKA

Szanowni Państwo, zrzeszając i reprezentując osoby, które po urazach kręgosłupa żyją, pracują i chcą pracować mimo poruszania się na wózkach inwalidzkich, 19 marca zwróciliśmy się do Pani Premier – jako Przewodniczącej PO i do Prezydium Klubu z prośbą o umożliwienie nam kontaktu z posłami PO – autorami projektu z dn. 18 luty dot. nowelizacji ustawy o rehabilitacji, ponieważ zagraża on naszej pracy.

Niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Ale ponawiamy naszą prośbę, bo obawiamy się, że projekt ten będzie wprowadzony pod obrady Sejmu nie tylko bez konsultacji, ale i bez wyliczeń skutków społecznych. A te mogą być katastrofalne dla osób z najcięższymi schorzeniami (niewidomi, chorzy psychicznie, upośledzeni umysłowo, epileptycy, schorzenia zespolone oraz osoby ze znacznym stopniem), bowiem:

1- praktycznie wyłączają nas z pracy w niektórych sektorach usług;

2- zachęcają do redukcji zatrudnienia ponad limit zabezpieczający 30% ulgę;

3- praktycznie pozbawiają nas opieki medyczno-rehabilitacyjnej w miejscu pracy;

4- praktycznie pozbawiają nas możliwości zmniejszania ograniczeń zawodowych.

Wprowadzenie w życie ww. ma dać – wg Konfederacji Lewiatan (współautora tegoż projektu) 300 mln zł oszczędności dla PFRON.

Czy będą one moralnie czyste skoro uzyskane zostaną kosztem zwolnień z pracy ok. 20 tys. najsłabszych ON?

Aby uniknąć tego dylematu nasze Stowarzyszenie przygotowało cały szereg innych rozwiązań, które mają charakter pro-zatrudnieniowy i mogą dać funduszowi PFRON nawet 460 mln zł oszczędności. Naszymi propozycjami chcielibyśmy zainteresować posłów PO – autorów ww. projektu licząc, że tym przekonamy ich do odłożenia ad acta bardzo niekorzystnych zamierzeń z dn. 18 luty.

A że nie możemy w żaden sposób ustalić kto z Państwa napisał i promuje ów projekt, to zwracamy się do ogółu Pań Posłanek i Panów Posłów z Klubu PO, z prośbą o zawieszenie prac wdrożeniowo-legislacyjnych nad ww. projektem oraz o umożliwienie kontaktu z autorami tegoż projektu, celem przeprowadzenia rzeczowych konsultacji ze środowiskiem ON i ich pracodawcami, także i spoza Konfederacji Lewiatan.

Z poważaniem

Ryszard Dzik, Prezes SON „Podkarpacie”