piątek, 9 czerwca, 2023

Walka trwa, cierpią niepełnosprawni!

0
Walka trwa, cierpią niepełnosprawni!
Udostępnij:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” poleca artykuł pt. „Impel rozdaje karty? Kto przegra?” (link: http://www.watchdogpfron.pl/ ), który ukazuje perfidną walkę potężnych organizacji Lewiatan i POPON (działających w imieniu m.in. ogromnej firmy Impel) – z pracodawcami zatrudniającymi minimum 30% osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i schorzeniami specjalnymi (osoby niewidome, psychicznie chore, upośledzone umysłowo oraz osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją)oraz zapewnia tym osobom specjalistyczne przystosowanie zakładu i oprzyrządowania stanowisk pracy (w niektórych wypadkach także i asystenta w pracy). Firmy te spełniając wymogi art.22 ustawy o rehabilitacji mogą sprzedawać swe usługi i produkcję z ulgą skutkującą obniżeniem obowiązkowych wpłat (kar z tyt. nie zatrudniania 6% ON) na PFRON.

Przy czym całkowita kwota ulgi jaką może udzielić uprawniony sprzedawca jest sumą wynagrodzeń zatrudnionych u niego ON ze znacznym i um. st. niep. pomniejszonych o składki na ZUS. Zatem: Lewiatan i POPON proponując m.in. zmniejszenie wielkości max. ulgi ze 100 do 30% mówi tym samym: redukujcie zatrudnienie ON do wielkości pozwalającej „zabezpieczyć” jedynie ów 30% poziom ulgi!!! (wbrew idei art.22: im więcej zatrudniasz ON i im lepiej im płacisz to masz prawo udzielać wyższą ulgę).

Podobny charakter ma drugi „sztandarowy” pomysł Lewiatana, aby zakazać udzielania ulg przez firmy oferujące usługi leasingu, dzierżawy i  najmu (i tym samym zlikwidować/ograniczyć zatrudnianie ON w tych sektorach), mimo, iż firmy te spełniają ww. wymogi art.22 – link: http://obpon.pl/article/174391/show.html

Uważamy przeto, że ten nieludzki projekt winien zostać odrzucony. Zaś Lewiatan i POPON zamiast prowadzić nieczysty anty-zatrudnieniowy lobbing winny zachęcać zrzeszone firmy do zatrudniania ON i uczciwej konkurencji z innymi w ramach art.22. A to nie tylko zwiększy zatrudnienie ON, ale i sprawi, że płace tych osób będą godne.

Ryszard Dzik, prezes SON „Podkarpacie”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj