środa, 19 czerwca, 2024

Wczesne wspomaganie to ważna rzecz!

0
Wczesne wspomaganie to ważna rzecz!
Udostępnij:

Jeśli Wasze dziecko jest niepełnosprawne lub niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistów Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Jaśle.

Wczesne wspomaganie ma na celu pobudzanie i stymulowanie rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjmych i terapeutyczno-edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonuje oddział przedszkolny

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, które ukończyły 3 lata i starsze, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na poziomie wychowania przedszkolnego. Celem działania oddziału jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Zadania oddziału:

 • wspomaganie rozwoju dziecka,
 • zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich możliwości i potrzeb,
 • zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej,
 • wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci.

Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są w ramach obszarów edukacyjnych określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

W placówce wykorzystywane są metody:

 • Metoda Integracji Sensorycznej
 • Metoda Neurorozwojowa NDT Bobach
 • Metoda EEG Biofeedback
 • Metoda AAC – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się
 • Metoda A. A. Tomatisa
 • Metoda Weroniki Sherborne
 • Metoda porannego kręgu
 • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda Ośrodków Pracy
 • i inne stosownie do możliwości i potrzeb ucznia

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im J. KORCZAKA
w JAŚLE
www.soswjaslo.cba.pl
ul. Piotra Skargi 47; 38-200 Jasło
tel. 13 44 634 67     e-mail: soswjaslo@poczta.fm