wtorek, 16 sierpnia, 2022

Lokalna Grupa Działania „Liwocz”

0
Lokalna Grupa Działania „Liwocz”
Udostępnij:

Projekt Lokalna Grupa Działania „Liwocz”, który realizowany jest na terenie pięciu gmin: Brzyska, Jodłowa, Brzostek, Pilzno i Skołyszyn, działa jako Stowarzyszenie, którego celem jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Na poprawę sytuacji ma wpływ wdrażanie projektów, które między innymi wpływają na rozwój turystyki, edukacji, ochronę przyrody i pobudzanie aktywności lokalnej społeczności.

Lokalna Grupa Działania „Liwocz” jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Głównym jej celem jest poszukiwanie nowych możliwości rozwoju regionalnego poprzez wdrażanie projektów wpływających na rozwój turystyki i agroturystyki, przyrody, produktu regionalnego, sportowo-rekreacyjnego, ochronę przyrody oraz wspieranie inicjatyw, których celem jest zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.

zdjecia 129

Pomysł założenia Stowarzyszenia LGD Liwocz pojawił się już w 2007 roku. Jego inicjatorem był Ryszard Papciak, który pełnił wówczas stanowisko wójta gminy Brzyska. Pierwsze spotkania związane z powstaniem grupy odbyły się w maju 2008 roku, które miały na celu ukazanie możliwości i korzyści jakie daje Lokalna Strategia Rozwoju. Podczas tych spotkań odbyły się szkolenia przeprowadzone przez pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Po kilku kolejnych spotkaniach, w których uczestniczyli już przedstawiciele poszczególnych gmin, 01.07.2008 roku podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkania założycielskiego, w którym wzięło udział: 26-u członków gmin, jako przedstawicieli gmin, oraz 26 z trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.

Zadaniem zarządu na etapie tworzenia LSR było zebranie danych, dokonanie charakterystyki obszaru, prowadzenie procesu budowy strategii, jak również podawanie przykładów sprawdzonych działań i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Powstanie Stowarzyszenia odbyło się również przy aktywnym udziale mieszkańców, co pozwoliło na prawidłowe określenie wspólnych wartości, problemów, potrzeb i aspiracji. W sondażach wzięło udział 138 osób, zamieszkujących obszary wiejskie powiatu jasielskiego i dębickiego. Wyniki ankiet wykorzystano później w opracowywaniu analizy SWOT oraz obszaru działania Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

W związku z przeprowadzeniem wszystkich badań, analizą SWOT oraz biorąc pod uwagę założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 opracowano dwa główne cele LGD „Liwocz”:

– poprawę jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie naturalnych i kulturowych zasobów dla podniesienia atrakcyjności, rozwoju turystyki i sportu, który będzie realizowany poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, rozwój usług turystycznych, dbanie o zachowanie tradycji kulturowych, promocję regionu i walorów przyrodniczych, a także tworzenie atrakcyjnych ofert spędzania wolnego czasu;

– rozwój małej przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, nawiązując przy tym do strategicznych działań prowadzonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Za cele szczegółowe można uznać: rozwój i wsparcie przedsiębiorczości pozarolniczej oraz promowanie lokalnych produktów i usług.

W skład Lokalnej Grupy Działania „Liwocz”, której całkowita powierzchnia wynosi 470,74 km2, wchodzą cztery gminy wiejskie: Skołyszyn, Brzyska, Jodłowa, Brzostek oraz gmina miejsko-wiejska Pilzno. Administracyjne terytorium LGD należy do województwa podkarpackiego i dwóch powiatów: dębickiego i jasielskiego.

Większość terenów LGD „Liwocz” charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu. Są to zalesione wzgórza, o wzniesieniu około 250 nad dna większych dolin rzecznych, a około 420 – 480 m n.p.m. Uroku dodaje bogaty świat roślin i zwierząt, a także czyste powietrze. Do najważniejszych walorów naturalnych wyróżniających LGD Liwocz można zaliczyć bogactwo przyrodnicze. Na terenie LGD Liwocz znajdują się trzy rezerwaty przyrodnicze o powierzchni łącznej 125,5 ha (Kamera, Liwocz i Słotwina) oraz dwa parki krajobrazowe (Park Krajobrazowy Pasma Brzanki i Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowy). W granicach LGD znajduje się również Rezerwat Leśny Liwocz o całkowitej powierzchni 15 278ha, położony w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki. Do cennych atrakcji parku należy zaliczyć dwa pomniki przyrody nieożywionej: pierwszy z nich, o kształcie ambony znajduje się w Burzynie, drugi to „Ostry Kamień” w Żurowej.

DSCF9670

Największe wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim to góra Liwocz (562 m n.p.m.), od której wzięła się nazwa Stowarzyszenia.  Można z niej zobaczyć panoramę miasta Jasła oraz dolinę Wisłoki, a przy dobrej widoczności nawet Tatry. Na jej szczycie znajduje się 18 metrowy Krzyż Milenijny.

zdjecia 249

W Ujeździe natomiast znajduje się najwyższy Krzyż w Polsce o wysokości 40 metrów, ufundowany przez rodaków z USA.

Kolejnym atrakcyjnym miejscem jest Czarnecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, położony na Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim. Wchodzi on w skład Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych. Rośnie w nim 40 gatunków chronionych roślin górskich, a najwyższym szczytem jest Sucha Góra (591m n.p.m.).

Teren LGD Liwocz położony jest w dorzeczu Wisłoki i jej pięciu dopływów: Ropy, Kamienicy, Iźwinki, Dulczy i Dębówki. Dzięki bogatej sieci rzecznej i wysoko rozwiniętej gospodarce rybnej, teren ten jest chętnie odwiedzany przez rybaków, szczególnie rejony stawów w Wróblowej, Ujeździe, Siepietnicy, Strzegocicach i Kleciach. Atrakcją turystyczną jest organizowany corocznie spływ kajakowy wzdłuż rzeki Wisłoki. Nie mogą się również nudzić miłośnicy grzybobrania. W lasach znajdujących się na terenie LGD znaleźć można między innymi kurki, rydze, kanie, podgrzybki i inne gatunki grzybów.

Poza atrakcjami przyrodniczymi, na terenie LGD „Liwocz” zobaczyć można wiele zabytków architektonicznych. Do najważniejszych z nich należą: XVII wieczny  pałac szlachecki w Brzyskach, XVII wieczny dworek modrzewiowy w Lipnicy Dolnej, XIX wieczny zespół parkowo-dworski w Dęborzynie, XV wieczny kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, XIV wieczny klasztor O.O. Karmelitów w Pilźnie, drewniany kościół pod wezwaniem św. Anny w Święcanach z XVI wieku oraz XIV wieczny kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Jodłowej.

zdjecia 134

Dorobek kulturowy LGD „Liwocz”, w skład którego wchodzą tradycje, obyczaje, obrzędy, stroje i zespoły ludowe, prezentowany jest na różnego typu imprezach plenerowych, wystawach i konkursach.

Jak widać teren na którym działa Stowarzyszenie LGD „Liwocz” obfituje w wiele ciekawych zakątków przyrodniczych, architektonicznych, ale i również stwarza doskonałe środowisko dla rybołówstwa, grzybobrania, czy uprawiania kajakarstwa. Zarząd Stowarzyszenia nieustannie dba o zapewnienie mieszkańcom terenów objętych w grupie, możliwości do aktywnego spędzania czasu wolnego, dba o zachowanie tradycji i kultury, a także bierze aktywny udział w promowaniu lokalnych produktów i usług LGD „Liwocz”.

Więcej na stronie: http://lgdliwocz.pl/.

lgdszk

 

ws

Artykuł sponsorowany

 

 

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj