poniedziałek, 22 lipca, 2024

Odszedł przygotowany. Wspomnienie o śp. Józefie Biernackim

0
Odszedł przygotowany. Wspomnienie o śp. Józefie Biernackim
Udostępnij:

12 marca br. zmarł Józef Biernacki, społecznik i działacz znany i poważany nie tylko w Jaśle. Miał 70 lat. Został pochowany w rodzinnym grobowcu w Zawadce Osieckiej, 15 marca br., po mszy św. pogrzebowej koncelebrowanej w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle, przy ul. Mickiewicza.

Liturgii, uświetnionej obecnością licznych pocztów sztandarowych, przewodniczył proboszcz parafii ks. Tadeusz Gąsiorowski, a kazanie wygłosił krewny śp. Józefa Biernackiego ks. Marek Wasąg z Polańczyka. Żegnając Zmarłego, wspominał Go w niezwykle ciepłych słowach. – Ja nie słyszałem, żebyś Ty wujku kiedykolwiek narzekał, a miałeś powody, by narzekać. (…) Zawsze stałeś na straży życia, jako wierny mąż, jako wierny ojciec. Będąc chory na raka miałeś wielkie pragnienie życia i determinację. (…) I wygrałeś tę walkę z rakiem. To było niesamowite. Wszyscyśmy Cię podziwiali. Ale przyszło uderzenie z innej strony – mówił ks. Marek, przywołując powszechnie znane zamiłowanie Zmarłego do motoryzacji, Jego pasję numizmatyczną, zapał do pracy z młodzieżą, do dzielenia się swoim doświadczeniem zawodowym i życiowym, życzliwość, szacunek do innych i poczucie humoru. I udar, który przyszedł znienacka, pozbawiając Go świadomości i przykuwając do łóżka. I dzień 11 lutego br. – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Uzdrowienia Chorych (obchodzony jako Światowy Dzień Chorych) – kiedy to odzyskał przytomność, choć bliscy stracili już na to nadzieję. I Jego prośbę o spowiedź i słowa: – Mareczku przygotuj mnie na śmierć…

Ks. Tadeusz Gąsiorowski, przed wyprowadzeniem zwłok z kościoła podziękował Bogu za obecność śp. Józefa Biernackiego w parafii i jego działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa. Przypomniał m.in. Jego wieloletnie starania o utworzenie przy Szkole Podstawowej nr 12 Miasteczka Ruchu Drogowego. – Drugiemu by się nie chciało, bo się zawiódł, a On uparcie szedł do przodu, bo ciągle wierzył, że z tego ma wyrosnąć jakieś dobro – mówił ks. proboszcz.

Właśnie takiego – udzielającego się społecznie, nieustannie zabieganego, wciąż działającego na rzecz jakiejś szczytnej idei, życzliwego, uśmiechniętego, zawsze chętnie służącego radą i pomocą – zapamiętają Go setki osób, które się z nim zetknęły.

O prowadzonych przez śp. Józefa Biernackiego działaniach, szczególnie na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zwłaszcza dzieci i młodzieży), na łamach „Obiektywu Jasielskiego” pisaliśmy dziesiątki razy. A gdy pokonał raka, właśnie czytelnikom „OJ” opowiedział dokładnie, wręcz szczegółowo historię swojej choroby. Jak wtedy wyznał, zrobił to, by podzielić się z innymi osobami, które dopadł nowotwór swoimi doświadczeniami, by im dać nadzieję i zmobilizować do walki, żeby im pokazać, że warto, że nie wolno się poddawać.

***

Józef Biernacki urodził się 8 lutego 1949 r. w Zawadce Osieckiej, zmarł 12 marca 2019 r. w Jaśle. Przez całe życie był związany z motoryzacją. Pierwszą posadę otrzymał w Przedsiębiorstwie Samochodowym Łączności w Jaśle. W 1977 podjął pracę w Polskim Związku Motorowym. Był długoletnim pracownikiem i zasłużonym działaczem tego związku współzałożycielem – w 1997 r. – Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w Jaśle i jego prezesem do 2015 r. Aktywnie działał w Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM w Warszawie i w Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie BRD w Rzeszowie. Przez kilka kadencji był członkiem Zarządu Okręgowego PZM w Rzeszowie, a przez ostatnie 8 lat – przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Był rzeczoznawcą i biegłym sądowym z zakresu techniki motoryzacyjnej, a także inicjatorem i głównym organizatorem wielu imprez edukacyjno-motoryzacyjnych, sportowych i rekreacyjnych m.in. corocznych, wielostopniowych turniejów BRD dla młodzieży i Jasielskiego Samochodowego Rajdu Niepodległości, odbywającego się od lat każdego 11 listopada. Należał też m.in. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle.

Za swą rozległą działalność zawodową i społeczną Józef Biernacki otrzymał wiele odznaczeń państwowych, resortowych i branżowych, w tym Złoty Krzyż Zasługi.

tekst i zdjęcia Jadwiga Steliga