poniedziałek, 20 maja, 2024

Odkryto dwa nowe grodziska

0
Odkryto dwa nowe grodziska
Udostępnij:

Podkarpaccy archeolodzy odkryli dwa pradziejowe grodziska sprzed 3,5 tysiąca lat. Spod ziemi wydobyli kilka tysięcy zabytków, co potwierdza ich tezę, że Kotlina Karpacka była w epoce brązu centrum cywilizacji.
Szczęście sprzyja archeologom z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Zakończone kilka dni temu badania wykopaliskowe w Brzezówce (gmina Tarnowiec) oraz Kowalowach (gmina Jasło) uwieńczyło odkrycie dwóch pradziejowych grodzisk z początków epoki brązu. Znaleziska wskazują na to, że zamieszkiwała je ludność kultury Otomani-Füzesabony, czyli tej samej, która żyła w grodzisku w Trzcinicy, gdzie dziś znajduje się Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” oraz zmieniają stan wiedzy o początkach epoki brązu w tej części Europy.

Potwierdziły się przypuszczenia

Grodzisko w Brzezówce było wcześniej miejscem mało znanym archeologom. W archiwum Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przez długie lata znajdowała się notatka sporządzona w latach 1945-1946 przez Wojciecha Murańskiego – nauczyciela i amatora archeologii, który podczas wycieczki odkrył w tej okolicy monety i skorupy, sugerujące, że może tam być gród. Nikt nie przywiązywał do tego większej wagi, dopóki nie pojawiły się w Polsce mapy lidarowe, czyli takie, które udostępniają widok terenu bez pokrycia lasami i zabudowaniami. – Dzięki tej mapie, archeolodzy pozyskali tysiące nowych stanowisk archeologicznych, a jeden z nich zobaczył, że w Brzezówce znajdują się wały, które mogą sugerować, że tam jest grodzisko – wyjaśnia Jan Gancarski, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

c

Pierwszy rekonesans archeologiczny, na czele z prof. dr hab. M. Parczewskim i dr M. Wojenką, odbył się w marcu 2014 r. i potwierdził obecność tam wałów grodu. W tym samym roku pracownicy z Muzeum Podkarpackiego w trakcie inspekcji terenowej stanowiska odkryli tam cztery elementy ceramiki datowane na epokę brązu i za namową prof. Parczewskiego rozpoczęli badania wykopaliskowe. – Założyliśmy trzy wykopy sondażowe. Przyniosły one fantastyczne rezultaty. Okazało się, że w tym miejscu była osada obronna, którą można datować na początek epoki brązu. Składała się z majdanu obejmującego 1 ha powierzchni i podgrodzia otoczonego wałem. Całość obejmuje prawie 2 ha i nie można wykluczyć, że był tam jeszcze trzeci wał – mówi Jan Gancarski. Archeolodzy znaleźli tam zabytki typowe dla kultury Otomani-Füzesabony, w tym wał szeroki na 3,1 m i wysoki najprawdopodobniej na 3-4 m.

Podczas przecięcia wykopu wału odkryto, że osadę z epoki brązu dotknął ogromny pożar, o czym świadczą wielkie ilości przepalonej na czerwono i bordowo ziemi z odciskami ogromnych belek drewnianych. – Ogień musiał wytworzyć temperaturę 1000 stopni C, ponieważ polepa jest zeszkliwiona, co spotyka się bardzo rzadko. To jest coś niesamowitego! – wyjaśnia archeolog.

W trakcie badań prowadzonych w Brzezówce wykopano kilka tysięcy zabytków, przede wszystkim glinianych naczyń i kilkaset wyrobów z różnego rodzaju surowców kamiennych. Ciekawostką dla archeologów okazało się odkrycie, że gródek ten nie był zamieszkały w okresie wczesnego średniowiecza, ponieważ nie stwierdzono tam ani jednego zabytku, który by można było datować na ten okres czasu. – Dowodzi to, że egzystował on tylko w początkach epoki brązu – stwierdza J. Gancarski.

Kto szuka, ten znajduje…

Drugie grodzisko z początków epoki brązu na granicy miejscowości Kowalowy i Krajowice odkryli podczas spaceru po lesie – Jan Gancarski i Paweł Madej – kierownik „Karpackiej Troi”. Okazało się, że grodzisko ma powierzchnię 1 ha i otoczone jest od strony wysoczyzny wałem ziemnym. – Wał był przecięty drogą leśną, więc za przyzwoleniem władz leśnych wyczyściliśmy jego profil i okazało się, że rzeczywiście jest to wał obronny, a odkryte fragmenty ceramiki pozwalają datować ten obiekt również na początki epoki brązu i obecność tam ludności kultury Otomani-Füzesabony – mówi Jan Gancarski.

b Archeolodzy odkryli, że grodzisko w Kowalowach dwukrotnie strawił pożar, gdyż w stratygrafii wału są zaznaczone dwie fazy pożaru.

Najnowsze odkrycia dwóch grodzisk, położonych w sąsiedztwie Trzcinicy – wielkiego centrum kultur z początku epoki brązu, dowodzą, że Podkarpacie, a w szczególnie szeroko rozumiane dorzecze Wisłoki było zamieszkałe przez ludność zakarpacką kultury Otomani-Füzesabony. – Jeżeli mówimy o ziemiach polskich, to tu było centrum cywilizacji. Właśnie Kotlina Karpacka była najlepiej rozwiniętą cywilizacją poza obszarem Morza Śródziemnego. Zajmowała terytorium dzisiejszej Słowację, Rumunii, Węgier i południowej Polski – wyjaśnia dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Ze względów naukowych są to bardzo ważne odkrycia, gdyż zmieniają stan wiedzy o początkach epoki brązu w tej części Europy i dają lepszy obraz tego co działo się na tych terenach przed 3, a nawet 4 tysiącami lat.

Szczęście sprzyja!

W tym roku, oprócz odkrycia dwóch pradziejowych grodów, Muzeum Podkarpackie wzbogaciło się o „złoty skarb” znaleziony w okolicach Jasła, czyli trzy złote bransolety datowane na okres, kiedy żyła tam ludność kultury Otomani-Füzesabony oraz o siekierkę z brązu, znalezioną w okolicy Krościenka Wyżnego. – Jest to mała, płaska, wykonana z brązu siekierka, o długości zaledwie 7,3 cm i szerokości ostrza 2,3 cm. Znalazł ją mieszkaniec Krościenka Wyżnego podczas szukania wykrywaczem do metalu resztek samolotu na lotnisku w Łężanach – informuje J. Gancarski.

Siekierka datowana jest prawdopodobnie na początki bardzo wczesne epoki brązu i może liczyć blisko 4 tysiące lat.

Wioletta Zimmermann-Szubra/Nowe Podkarpacie

Tekst ukazał się w numerze 34 Tygodnika Nowe Podkarpacie z dnia 2 września br.