niedziela, 16 czerwca, 2024

Stanisław Świstak

0
Stanisław Świstak
Udostępnij:

W gronie osób walczących o niepodległą Polskę w latach zaborów był jaślanin Stanisław Świstak.
Urodził się 14 sierpnia 1896 w Jaśle. Syn Józefa i Marii z domu Jastrzębskiej. Ukończył szkołę ludową. Wstąpił do służby wojskowej jako ochotnik, 6 sierpnia 1914 r. Został wcielony do 1 pułku Ułanów Legionów Polskich. Legionista I Brygady – Ułan Beliny. Przeszedł szkolenie wojskowe jako ułan. Ukończył szkołę podoficerską w Ostrołęce. W roku 1914 awansował na kaprala, w roku 1918 otrzymał awans na plutonowego, a w 1920 został wachmistrzem sztabowym. Służył w 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich od 6 sierpnia 1914 r. do 5 listopada 1916 r. Walczył na froncie rosyjskim i włoskim. Uczestniczył w wielu bitwach, m.in. pod: Kielcami (VIII – 20 XI 1914), Konarami (24 III – 23 VI 1915), Makowem (27 VII – 14 XI 1916). Ranny we Włoszech w 1918 r., był leczony w tamtejszym szpitalu, a później w szpitalach we Lwowie i Bydgoszczy. Już po odzyskaniu niepodległości jako wachmistrz sztabowy brał udział w walkach na froncie Litewsko – Białoruskim w składzie 11 Pułku Ułanów od 19 kwietnia 1919 r. do 27 czerwca 1920 r. Do rezerwy został przeniesiony 3 listopada 1921 r.

Odznaczony Odznaką I Brygady Legionów Polskich „Za Wierną Służbę”, Odznaką Polową 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, Odznaką Honorową „Za Front Litewsko-Białoruski”, Odznaką „Za Zasługi na Polu Chwały”, Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Legionowym, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921. Członek Związku Legionistów Polskich i Związku Inwalidów Wojennych Oddział w Nowym Targu. Zmarł 25 lutego 1969 r. w Krakowie. Spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu.

Zdzisław Świstak