wtorek, 27 lutego, 2024

0
Udostępnij:

35-letni kierowca mercedesa został zatrzymany do kontroli drogowej przez jasielską grupę „SPEED”, w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. W trakcie interwencji okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania, a w jego organizmie znajduje się marihuana.

W niedzielę, policjanci z jasielskiej grupy „SPEED”, kontrolowali prędkość z jaką poruszają się kierowcy, jadący drogą wojewódzką nr 993, w Nowym i Starym Żmigrodzie.

Po godz. 16, zatrzymali do kontroli drogowej mercedesa. Powodem kontroli było przekroczenie przez kierującego prędkości o 14 km/h. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania. Jakby tego było mało, mundurowi wyczuli od niego charakterystyczny zapach marihuany. 35-latek przyznał się do jej palenia.

Funkcjonariusze wraz z kierowcą udali się na komisariat w Nowym Żmigrodzie. Po przeprowadzonym badaniu, narkotester wskazał w organizmie mężczyzny obecność marihuany. Następnie, mieszkańcowi gminy Dębowiec została pobrana krew do badań.

35-latek za przekroczenie dopuszczalnej prędkości został ukarany mandatem oraz punktami karnymi. Natomiast za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz będąc pod wpływem środka odurzającego mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem.

Policja przypomina:

Art. 94 kw

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

§ 1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 178a kk

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2.  (uchylony).

§  3.  (uchylony).

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, art. 174, art. 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

KPP Jasło